Totes les actuacions d'emergència que s'han fet a Manresa en l'últim any, una a una

Recollim les intervencions fetes des del 15 de juny del 2023 al 12 de juny del 2024

Esfondrament d'una paret de les obres de l'edifici de la nova seu del Govern a Manresa el mes de febrer

Esfondrament d'una paret de les obres de l'edifici de la nova seu del Govern a Manresa el mes de febrer / Oscar Bayona

Redacció

15 de juny del 2023

Passatge de Juvells. Edifici en mal estat i risc d’esfondrament. Declaració de ruïna. Desallotjament de les set persones que hi viuen.

22 de juny del 2023

Carrer Sant Tomàs. Edifici en mal estat i risc d’esfondrament. Ordre d’execució. Desallotjament de 13 persones i del restaurant Niwaka. Execució subsidiària i emergent del tapiat de l’edifici.

24 de juny del 2023

Zona del Congost. S’esllavissa una escullera per la rebentada d’una canonada d’Aigües de Manresa. 

 27 de juny del 2023

Can Jorba. Despreniment de plaques amb risc de caiguda al carrer. 

1 de juliol del 2023

Carrer de Sant Bartomeu. Esfondrament d’una paret mitgera per una fuita d’aigua. Declaració de ruïna de l’edifici. Quatre persones desallotjades. Actuació d’emergència d’enderroc de l’edifici.

7 de juliol del 2023

Carrer de Sant Bartomeu. Edifici en mal estat. Ja s’havia fet una actuació de desallotjament i tapiat. Hi han tornat a entrar. No hi ha desallotjament perquè no es troba ningú a l’interior Actuació d’emergència per tapiar els accessos i obertures de la primera planta.

13 de juliol del 2023

Carrer de les Flors de maig. Edifici en mal estat. Ordre d’execució. Desallotjament de 17 persones.

17 de juliol del 2023

 Carrer de Sant Antoni Maria Claret. Caiguda parcial i risc de col·lapse del mur de tancament de solar.

19 de juliol 2023

Carrer de Sant Bartomeu. Edifici en mal estat. Declaració de ruïna. Una persona desallotjada. Actuació d’emergència d’enderroc de l’edifici.

 23 de juliol 2023

Avinguda de Francesc Macià. Façana amb risc de caiguda d’aplacats. Ordre d’execució de l’edifici.

31 de juliol del 2023

Carrer de les Escodines. Edifici en mal estat amb accessos oberts. Ordre d’execució. Actuació d’emergència amb el tapiat dels accessos.

2 d’agost del 2023

Carrer de Carrió. Caiguda de materials de façana i balcons al carrer. Ordre d’execució. 

3 d’agost del 2023

Carrer dels Cintaires. Incendi a la segona planta. Ordre d’execució. Desallotjament de dues persones.

10 d’agost del 2023

Passatge de Juvells. Edifici en mal estat que estava desallotjat. Hi han entrat ocupes. Declaració de ruïna. Desallotjament de tres okupes. Actuació d’emergència amb el tapiat dels accessos a l’edifici. 

13 d’agost del 2023

Passatge de Viladordis. Edifici en mal estat amb okupes a dins. S’ha produït un petit incendi. Es desallotja i es tanquen els accessos.

27 d’agost del 2023

Carrer d‘Ignasi Puigcercós. Esfondrament de part de la coberta. Ordre d’execució. Desallotjament d’una família (5 persones).

6 de setembre del 2023

Carrer de Santa Maria. Caiguda del fals sostre d'una habitació.

10 de setembre del 2023

Carretera de Santpedor-carrer de la Pau. Incendi a l'antiga oficina de la Caixa. Ordre d’execució. Desallotjament dels okupes. Actuació d’emergència del tapiat d'accessos a l’edifici i substitució de baixants.

30 de setembre del 2023

 Carrer de les Jorbetes. Esfondrament parcial a l’interior de l’edifici. Declaració de ruïna. Desallotjament de tres okupes. Actuació d’emergència amb el tapiat d'accessos a l’edifici. 

2 d’octubre del 2023

 Escola Oms i de Prat. Caiguda d’aigües residuals al laboratori de l’escola. Actuació d’emergència per fer la reparació.

10 d’octubre del 2023

 Carrer de les Flors de Maig. Edifici en mal estat i tancat. Han accedit per la façana al primer pis. Desallotjament de dues persones. Ordre d’execució de l'edifici en curs. 

16 d’octubre del 2023

 Carrer de l’Era d’en Coma. Edifici en mal estat. Declaració de ruïna. Desallotjament d’un okupa.

25 d’octubre del 2023

Torre del Grup Font dels Capellans. Filtracions d’aigua als quatre habitatges de la planta inferior. Ordre d’execució. Actuació d’emergència amb tapiat d’accessos. 

30 d’octubre del 2023

Carrer de Circumval·lació. Enfonsament parcial d’una nau. Declaració de ruïna de l’edifici.

5 de novembre del 2023

Carrer de les Jorbetes. Accedeixen a l’interior d’un edifici en mal estat. Declaració de ruïna. Desallotjament d’un okupa. 

10 de novembre del 2023

Via Sant Ignasi. Esfondrament de part del sostre de la planta primera. Ordre d’execució. Desallotjament d’un habitant. Actuació d’emergència amb el tapiat dels accessos.

 17 de desembre del 2023

Carrer de Menorca. Enfonsament de part del forjat d’un altell d’un aparcament. Ordre d’execució.

28 de desembre del 2023

Carrer de la Divina Pastora. Aparició d’esquerdes a l’edifici. Ordre d’execució. 

6 de febrer del 2024

Carrer del Camp d’Urgell. Rebenten la porta d’un edifici en mal estat tapiat. Ordre d’execució. Actuació d’emergència. Tapiat dels accessos.

 15 de febrer del 2024

Carrer de Galceran Andreu. Edifici en mal estat amb desallotjament anterior. Han ocupat els baixos. Desallotjament de dos habitants. Actuació d’emergència per tapiar accessos i retirada llosa del balcó.

16 de febrer del 2024

Futura seu de la Generalitat. Col·lapsa part de la paret de l’edifici que estan enderrocant. Desallotjament de quatre famílies amb vuit persones de l’edifici adjacent.

12 de març del 2024

Baixada de la Seu. Llosa de balcó en mal estat i risc d’esfondrament.  Actuació d’emergència amb tapiat dels accessos i impermeabilització i reparació de la llosa del balcó.     

18 de març del 2024

Carrer de les Escodines. Dos edificis en mal estat i risc d’esfondrament. Ruïna imminent. Actuació d’emergència per enderrocar número 26 i part posterior del 24. 

4 d’abril del 2024

Carrer de Carrió. Tall a la vorera de l’edifici per risc de despreniment. Ordre d’execució.

 9 d’abril del 2024

Carrer de Sant Blai. Antics laboratoris de la Generalitat ocupats amb els accessos oberts i plens de deixalles. Ordre d’execució. Desallotjament de quatre okupes.

15 d’abril del 2024

Carrer de la Séquia. Esfondrament parcial de la teulada a la planta del pàrquing. Un vehicle afectat.

19 d’abril del 2024

Carrer de Sobrerroca. Intent d’ocupació de l’immoble. Es tapia de nou.

20 d’abril del 2024

Carrer de Jacint Verdaguer. Edifici en mal estat. Intent d’ocupació. Es tapia la porta d’accés i la balconera.

1 de maig del 2024

Carretera de Vic. Bombament i esquerda a l’immoble. Es descarten danys estructurals. 

10 de maig del 2024

Carretera de Vic. Es precinta edifici.

12 de maig del 2024

Carrer de les Flors de Maig. Esvoranc al costat de porta d’accés. Intent d’ocupació. 

15 de maig del 2024

Carrer de l’Era d’en Coma. Edifici ruïnós. Cau un tros de sostre.

27 de maig del 2024

Carrer de Sobrerroca. Esfondrament parcial de la coberta i part dels forjats. S’actua subsidiàriament per assegurar l’edificació. Desallotjament de l’edifici del costat i del davant. Carrer tallat al trànsit.

6 de juny del 2024

Carretera de Vic. Esquerdes i paviment. Desallotjament d’una família.

8 de juny del 2024

 Carrer de Sant Andreu. Esfondrament parcial de la coberta i d’un forjat. Carrer tallat al trànsit.