Manresa cobra a no residents 350.000 euros en multes

L’Ajuntament va traslladar a l’Agència Tributària de Catalunya 7.281 sancions per valor de 793.000 euros dels quals es va recaptar el 44%

El regidor d’Hisenda, Pere Massegú, intervenint al ple

El regidor d’Hisenda, Pere Massegú, intervenint al ple / Arxiu/F.G.

Francesc Galindo

Francesc Galindo

L’Ajuntament de Manresa ha renovat per 4 anys més el conveni que manté amb l’Agència Tributària de Catalunya per cobrar multes i tributs a persones que no estan empadronades a la ciutat. Una col·laboració que va permetre recaptar 350.000 euros amb l’anterior conveni.

El regidor d’Hisenda, Pere Massegú, va explicar en el darrer ple que el conveni que regula l’intercanvi de dades i la formació havia finalitzat i que el nou conveni incorpora l’alienació de béns embargats mitjançant subhasta, s’amplia l’intercanvi de dades i manté la vigència per 4 anys.

El regidor d’Hisenda va explicar que fins al 18 de març del 2024, en el marc del conveni, l’Ajuntament havia traslladat 7.281 multes per un import 793.000 euros i s’havia assolit una recaptació del 44% dels fitxers, uns 350.000 euros.

Segons Massegú, conveniar la gestió de recaptació té l’avantatge que elimina les limitacions que té l’Ajuntament per a la gestió de recaptació fora de l’àmbit territorial de l’Ajuntament ja que, per exemple, no pot fer cap actuació d’embargament de béns fora del terme municipal. Mentre que l’Agència Tributària de Catalunya «té més capacitat i és més experta».

Més eficàcia

L’Agència Tributària de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa van subscriure, el 30 de juliol de 2020, un conveni de col·laboració en matèria tributària, amb la finalitat d’incrementar l’eficàcia i l’eficiència de la gestió pública en l’aplicació dels tributs, facilitar l’ús conjunt de mitjans i serveis públics, i millorar la qualitat dels serveis tributaris que es presten als ciutadans.

El conveni permet millorar l’eficàcia de la recaptació dels ingressos de dret públic municipals perquè, per exemple, permet realitzar actuacions de recaptació executiva fora de l’àmbit territorial de Manresa i també realitzar la fase de venda de béns embargats, a més de l’intercanvi de dades amb transcendència tributària.