Els animals domèstics i les persones poden conviure perfectament, afirma el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. La presència mínima detectada del SARS-CoV-2 en animals en diferents casos que han tingut lloc durant les últimes setmanes permet confirmar que no hi ha cap risc en la convivència amb els animals domèstics, contràriament a algunes informacions que s'han pogut veure a través de les xarxes socials.

El departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, els quatre col·legis oficials de veterinaris de Catalunya, el Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CRESA) i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya van emetre un comunicat tranquil·litzant a la població amb mascotes. I és que els casos notificats d'animals positius ho eren perquè s'havien contagiat dels seus cuidadors o propietaris, els quals tenien la Covid-19, i la simptomatologia dels animals era lleu. A més, els estudis experimentals demostren una capacitat limitada d'infectar uns animals als altres.

El veterinari, catedràtic de la UAB i investigador d'IRTA-CRESA, Joaquim Segalés, afirma que les investigacions realitzades suggereixen que el gat és susceptible a la infecció, però només quan s'infecta amb una dosi vírica molt elevada. A més, la possibilitat de transmissió de gat a gat és molt limitada. Per tant, és altament improbable que un gat, tot i estar infectat, pugui arribar a ser un pro-blema per a les persones, «més aviat seria al revés», assegura Segalés. Així, si es prenen unes mesures mínimes de distanciament i d'higiene no hi ha d'haver cap problema a tenir una mascota i gaudir-la com s'ha fet sempre.

La por per si una mascota pot transmetre el coronavirus a una persona pot estar motivada d'un estudi realitzat a la Xina en què es va inocular amb el SARS-CoV-2 gossos, porcs, gallines, ànecs, gats i fures. Es va observar que porcs, ànecs i pollastres no eren susceptibles a la infecció del virus. Els gossos van resultar que sí que podien ser susceptibles, però replicaven molt limitadament el virus. Finalment van veure que gats i fures sí que són susceptibles al virus, que el podien replicar i excretar i, fins i tot, ser capaços d'infectar un animal que tinguin en contacte, encara que també de forma molt limitada. Tot i això, Segalés recorda que en un experiment es fa servir una quantitat de dosi vírica infectiva molt elevada i que no es pot basar aquest tipus de comentaris en un o dos estudis científics, sinó que és necessari comprovar que aquest fet és reproduïble nombroses vegades.

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya recomana als propietaris de mascotes rentar-se les mans abans i després de tocar l'animal, netejar els coixinets dels gossos després de passejar-los i els dels gats si surten al carrer i evitar que els gats surtin a l'exterior.