Durant els últims anys, la societat espanyola, en general, ha aguditzat la sensibilitat davant la protecció, el respecte i la defensa del medi ambient i delsanimals. Malgrat això, actualment no existeix cap norma a escala estatal que reguli aspectes bàsics relatius al benestar i protecció dels animals. Les comunitats autònomes són les que, fins al moment, han dictat les seves pròpies normes per garantir la protecció, el benestar i la tinença responsable d’animals. Però això està a punt de canviar gràcies a l’Avantprojecte de Llei de Benestar Animal, que ha proposat el Govern de Pedro Sánchez.

El Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, encarregat de presentar aquesta llei, ha explicat que «l’article 13 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea consagra el concepte de benestar dels animals, com a éssers dotats de sensibilitat», i que «resultanecessari, per tant, establir una normativa bàsica que abordi temes essencials relacionats amb la protecció d’animals domèstics».

Segons l’exposat al document, l’avantprojecte té per objectiu establir una regulació de marc general, tant per a les administracions públiques com per als ciutadans, en relació amb el fet de promoure la tinença i convivència responsable d’animals de companyia. A més de fomentar el civisme per la defensa i preservació dels animals, lluitar contra el maltractament i abandonament i impulsar l’adopció. A través de la creació d’un sistemad’identificacióestatal, similar al que hi ha amb els animals de producció.

Un DNI per a mascotes

Entre els canvis que proposa, la més cridanera de les iniciatives és la creació d’un DNI electrònici obligatori per a totes les mascotes. Amb aquest document, es pretén que sigui possible tenir un control absolut de la vida de la mascota, especialment en tot el relatiu a la seva salut. Però també per combatre l’abandonament d’animals, la criança il·legal i altres irregularitats.

No obstant, el microxip amb què han d’estar identificats tots els gossos, gats i fures ja resol algunes d’aquestes qüestions. Aquest sistema permet als veterinaris i als policies conèixer el nom del propietari de l’animal i una altra sèrie de dades generals que són especialment útils en cas de pèrdua o robatori de la mascota. En el cas del nou DNI, no s’exclou el microxip, sinó que s’incorpora uncodi QRper facilitar l’accés a l’historial de dades complet de l’animal desenvolupat a través d’una aplicació que està portant a terme la Direcció General de Benestar Animal.

Un dels avantatges que té aquest DNI davant el microxip és que, al ser un registre a escala estatal i no autonòmica, facilitarà la identificació d’una mascota perduda o abandonada fora de la comunitat on se li va posar el xip. A més, l’avantprojecte de llei especifica, que serà de caràcter obligatori, incorporarà una mostra de l’ADN en el registre de l’animal per combatre la cria il·legal.

En cas d’aprovar-se aquest avantprojecte, serà obligatòria una assegurança de responsabilitat civil per a tots els animals de companyia, que en el dia d’avui només és obligatori per als gossos de raça perillosa.