Un equip multidiscilpinar d’investigadors aragonesos ha desenvolupat un test ràpid per al diagnòstic serològic davant SARS-CoV-2 en animals de companyia, que pot ser utilitzat de forma senzilla, in situ, sense necessitat de disposar d’un laboratori.

La catedràtica de Tecnologia dels Aliments de la Facultat de Veterinària de la Universitat de Saragossa María Dolores Pérez Cabrejas ha sigut la investigadora principal d’aquest projecte, dins del Programa Covid-19 Santander-Unizar ‘Projectes d’innovació tecnològica per a l’any 2020 de la Universitat de Saragossa’, del Vicerectorat de Transferència i Innovació Tecnològica, finançat pel Banco Santander, ha manifestat la Universitat de Saragossa en una nota de premsa.

L’objectiu ha sigut el desenvolupament d’una prova ràpida multiespècie d’immunocromatografia de flux lateral, basat en la detecció d’anticossos anti-SARS-CoV-2, per utilitzar-lo en el diagnòstic serològic en animals de companyia.

Mascotes en risc

La Universitat de Saragossa ha assenyalat que les mascotes que viuen amb persones amb la covid-19 estan exposades al virus i el risc d’infecció per SARS-CoV-2 no es pot descartar. Des d’un punt de vista epidemiològic, el paper que poden exercir els animals de companyia en aquesta infecció és encara desconegut.

Davant aquesta falta d’informació, aquests investigadors han volgut desenvolupar proves de diagnòstic específiques per ser utilitzades en l’àmbit veterinari, cosa que és un dels objectius prioritaris exposats per l’Organització Mundial de Sanitat Animal.

Aquesta entitat ha indicat que realitzar una àmplia vigilància serològica presenta una probabilitat més gran de detectar l’eventual infecció en animals que realitzar un diagnòstic molecular, com així s’ha mostrat en altres zoonosis víriques.

Característiques del test

El treball ha tingut lloc mitjançant l’assaig de diferents disposicions per seleccionar el millor format amb què s’ha preparat un prototip.

Per a la seva validació, s’han utilitzat els sèrums humans i d’animals prèviament analitzats, utilitzant un test d’ELISA en placa multiespècie, desenvolupat pels investigadors participants del projecte, que ha sigut objecte d’una sol·licitud de patent per la Universitat de Saragossa que es va presentar el mes de març a l’Oficina Europea de Patents.

Els resultats obtinguts en el projecte han revelat que aquest test immunocromatogràfic permet detectar la presència d’anticossos davant el virus SARS-CoV-2 en sèrums d’humans diagnosticats amb la covid-19, així com en mascotes que havien donat un resultat positiu per la tècnica serològica d’ELISA.

A més, s’ha observat que algunes de les mascotes convivents amb persones infectades amb el virus presentaven anticossos davant SARS-CoV-2.

Ús fàcil

El format té una facilitat d’ús que permet aplicar-lo sense necessitat de disposar d’un laboratori i, per la seva rapidesa, fa possible la presa de decisions de manera immediata.

A més, aquesta eina fa possible la vigilància serològica dels animals tant en l’àmbit de la investigació, com en l’àmbit de la clínica veterinària, i aquests tests permetrien avaluar el paper potencial de les mascotes i els animals de companyia en l’epidemiologia del SARS-CoV-2, han exposat des de la Universitat de Saragossa.