La Comissió de Justícia del Congrés, amb competència legislativa plena, ha aprovat la Proposició de Llei de modificació del Codi Civil, Llei Hipotecària i Llei d’Enjudiciament Civil sobre el règim jurídic dels animals perquè deixin de ser considerats coses o béns immobles.

L’aprovació de la proposició, que continuarà la seva tramitació parlamentària al Senat, permetrà deixar de considerar els animals com a ‘béns immobles’ susceptibles de formar part de les herències, embargaments o tractes de divorci, especialment en el cas de les mascotes.

La proposició, que ha comptat amb el rebuig de Vox i el PP, ha sigut aprovada amb 22 vots a favor i 14 en contra.

A més, també aspira a impedir que s’estengui la hipoteca en el cas d’animals que habitin en una finca dedicada a explotació ramadera, industrial o d’esbarjo. Així mateix,  el Govern preveu incloure una sèrie d’eines destinades a l’«abandonament zero» en la futura llei de protecció i drets dels animals, segons ha detallat la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, en la presentació de la norma. Fa més d’un any que l’Executiu treballa amb entitats proteccionistes, experts i les forces de seguretat amb l’objectiu d’elaborar una llei que serveixi de paraigua i que tingui un ultimàtum: que sigui obligatori preservar el benestar animal. Per aconseguir-ho, a més de les mesures per evitar l’abandonament de mascotes, que consistiran en campanyes de conscienciació, sancions o la identificació de tots els animals de companyia, es regularà la cria d’animals perquè només les persones autoritzades puguin dur-ho a terme, una cosa que també contribuirà a reduir l’abandonament.

El diputat del Grup Parlamentari Ciutadans (Cs), Guillermo Díaz, ha indicat que «tots perseguíem aconseguir canviar el règim jurídic dels animals i ho fem extensiu a totes les normes que els afecten».«Hem actuat de manera acceptada amb molt respecte al Codi Civil», ha indicat Díaz, que assenyala que «el nivell de consens és molt alt i ho hem de celebrar». La diputada del Grup Parlamentari Plural (Plu), Pilar Calvo, ha manifestat durant la seva intervenció que «la grandesa d’una nació i el seu progrés moral poden ser jutjats per la manera com es tracten els animals».

«Un gran dia»

Segons Calvo, «avui pot ser un gran dia per a aquests éssers que senten, que tant ens fan sentir i als quals tantes coses devem».

Sofía Fernández, diputada del Grup Parlamentari Confederal d’Unides Podem-En Comú Podem-Galícia en Comú (CUP-EC-GC), ha apuntat: «Donem per benvinguda una modificació, la del Codi Civil, que ens sembla necessària per reconèixer els animals com a éssers que senten».Fernández ha assegurat que «ens alegra la celeritat amb què s’ha portat aquest debat en comissió perquè evidencia que existeix un ampli consens».

La diputada del Grup Parlamentari Popular (PP), María Teresa Angulo, ha declarat que «no es pot negar l’interès del Partit Popular de reconèixer per fi els animals com a éssers vius dotats de sensibilitat».

«Sensibilitat i respecte»

La diputada del Grup Parlamentari Socialista, Sandra Guaita, ha afirmat que «la sensibilitat i el respecte envers els animals ha anat augmentant i les persones que governem hem de reflectir aquesta sensibilitat».

Es tracta, ha dit Guaita, «de legislar amb respecte, amb empatia i amb les necessitats del segle XXI», ja que «no som un país pioner en aquest tipus de legislació i no és acceptable el tracte que encara reben els animals en aquest país al segle XXI».

Éssers vius

D'altra banda, el diputat de VOX, José María Sánchez, ha indicat que la proposició de llei en cas de ser aprovada «introduïa modificacions en importants cossos legals que suposen el trastorn de la regulació vigent en establir-se un estatus especial dels animals en les relacions de dret privat, que crea incoherències en el conjunt normatiu amb no poca demagògia, escàs rigor i deficient tècnica legislativa».

Aquesta proposició de llei, presentada pels socialistes i Unides Podem-En Comú Podem-Galícia en Comú, que va superar el seu primer tràmit parlamentari durant la sessió plenària del 20 d’abril, té per objecte establir «l’important principi de que la naturalesa dels animals és diferent de la naturalesa de les coses o béns», d’acord amb la premissa que els animals són «éssers vius dotats de sensibilitat».