Concepción Fabeiro Cortés és presidenta de la Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica i Agroecologia (SEAE). Doctora en Enginyeria Agronòmica, és professora titular de l’àrea de Producció Vegetal, adscrita a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Agrònoms i de muntanyes de la Universitat de Castella-la Manxa.

Quins avantatges té l’agricultura ecològica sobre les pràctiques agrícoles convencionals per al consumidor? I per al planeta?

Els aliments ecològics estan completament lliures de residus fitosanitaris, tenen més contingut en matèria seca, més concentració de substàncies bioactives, vitamines i minerals essencials, i preserven les característiques organolèptiques naturals pròpies de l’espècie i la varietat sense cap mena de falsejament.

Quins beneficis aporta la producció ecològica?

Molts; entre ells, la conservació de la biodiversitat, el manteniment de la fertilitat dels sòls agraris, l’ús més efectiu dels recursos naturals –especialment l’aigua–, la millor adaptació i mitigació del canvi climàtic, la menor generació de residus, la major creació d’ocupació, la lluita contra la despoblació i, en general, la contribució al desenvolupament rural.

Entre els suposats desavantatges de l’agricultura ecològica se citen sovint que els productes resulten més cars.

El problema no és que els productes ecològics siguin més cars, sinó que l’alimentació convencional és massa barata; falsament barata, ja que les pràctiques convencionals comporten un excessiu consum d’aigua de reg, la sobrefertilització amb adobs sintètics, l’ús de biocides agrícoles que contaminen aliments, terres i aigües, la pèrdua de biodiversitat conreada, la salinització i desertificació dels sòls de cultius i l’excés d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle que provoquen l’escalfament global. Aquestes pràctiques convencionals generen problemes planetaris que ningú podrà pagar.

Un altre inconvenient és que la menor productivitat de l’agricultura ecològica obliga a disposar de més superfícies de cultiu. És aquest un hàndicap insalvable?

La bretxa insalvable de rendiment entre la producció ecològica i la convencional és un mite. Molts estudis revelen que els rendiments de la producció ecològica són iguals o superiors fins i tot a la convencional, especialment en països en via de desenvolupament. Als països desenvolupats, en general, encara s’aprecia un lleuger rendiment menor en la producció ecològica, motivada en part per la inflació de rendiment de la producció convencional. Aquesta aconsegueix més quilos per hectàrea, però aquests quilos són en realitat més aigua.