La situació és tan greu que ja no es descarta la pèrdua massiva de vegetació al Brasil. Un estudi que utilitza dades captades per satèl·lit ha revelat que la resiliència de la selva amazònica (és a dir, la capacitat de recuperar-se de successos com sequeres o incendis) ha disminuït sistemàticament en més de tres quartes parts d’aquest ecosistema des de principis de la dècada de l’any 2000. Es podria tractar d’un punt de no retorn que desemboqui en la transformació d’una gran part de l’Amazones en una sabana semblant a l’africana.

Segons els autors de l’informe, l’Amazònia podria superar aviat un punt d’inflexió, que desencadenaria una mort regressiva de la vegetació i convertiria gran part de la selva en sabana. Això tindria importants repercussions en la biodiversitat, l’emmagatzematge global de carboni i el canvi climàtic.

«Depassar un punt d’inflexió com aquest dificultaria encara més la consecució del nostre objectiu d’emissions netes a tot el món, a causa de la pèrdua del ‘servei gratuït’ proporcionat per l’embornal de carboni que és l’Amazònia, que actualment elimina part de les nostres emissions», va explicar Chantelle Burton, científica del Centre Hadley de l’Oficina Meteorològica (Regne Unit).

«La selva pot tenir més o menys el mateix aspecte, però pot estar perdent resiliència, la qual cosa fa que es recuperi més lentament d’un esdeveniment important com una sequera», explica Lenton, director de l’Institut de Sistemes Globals de Exeter (el Regne Unit).

Tota aquesta situació, segons els investigadors, no fa sinó demostrar la necessitat urgent d’adoptar mesures per tallar en sec l’actual ritme de desforestació.