El gel marí a les regions costaneres de l’Àrtic es fon fins al doble de ràpid del que es pensava anteriorment, segons un estudi que es va fer públic l’any passat i que va canviar la perspectiva sobre la situació, que ja de per si mateixa era preocupant, dirigit per investigadors de la Universtity College London (UCL), que ha emprat noves tècniques, més precises i fiables.

El gruix del gel marí se sol deduir mesurant l’altura del gel sobre l’aigua. Però aquest mesurament queda distorsionat per la quantitat de neu dispositada sobre la panna de glaç. La nova recerca de la University College London (UCL) va actualitzar els mapes àrtics fent servir tècniques més sofisticades.

D’aquesta manera, van concloure que el gel marí en regions costaneres clau es podria estar fonent entre el 70% i el 100% més ràpid del que es pensava.

La taxa de disminució als tres mars costaners àrtics de Laptev, Kara i Txuktxis va augmentar el 70%, el 98% i el 110%, respectivament, en comparació als càlculs anteriors. També van trobar que, als set mars costaners, la reducció del gruix del gel marí d’un any a l’altre havia augmentat el 58%.

De manera cada vegada més evident, el gel d’aquesta regió no aconsegueix sobreviure al desglaç de l’estiu i es fon amb més intensitat.