El volum de vendes de cotxes endollables no fa sinó créixer any rere any. En color turquesa apareixen les vendes que corresponen a Europa, mentre que la part blava de cada columna representa les vendes de la Xina. Els Estats Units apareixen, a bastanta distància, en tercer lloc. La resta de països, sumats, suposen una petitíssima proporció del total.

Auge La Xina i Europa s’han posat al davant