Els Mossos d'Esquadra de la Unitat Aquàtica, conjuntament amb la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible i amb la col·laboració de la facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, han retirat una xarxa de pesca del fons marí de Blanes (La Selva) que suposava un perill per al medi natural del fons marí. L'acció, que es va dur a terme el 23 d'agost passat, ha permès alliberar diverses espècies de crustacis i peixos així com retirar del medi aquàtic un element que posava en perill l'activitat dels submarinistes. La xarxa mesurava 50 metres de longitud i estava localitzada a 18 metres de fondària. Els centres de busseig de la zona la van trobar i van alertar als cossos d'emergència, que han procedit a la retirada.

Els centres de busseig que practiquen immersions a la zona de Blanes van informar aquest agost que havien localitzat una xarxa de pesca de grans dimensions al fons marí, molt a prop de la punta de Santa Anna. Efectius de la Unitat Aquàtica dels Mossos d'Esquadra, de manera coordinada amb la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible i amb la supervisió tècnica de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, van dissenyar un operatiu que permetés la seva extracció de manera segura i tingués un impacte mínim sobre el medi natural.

El dia 23 d'agost els policies van poder retirar amb èxit la xarxa fantasma de tipus 'tremall' en dos trams. Es va retirar un primer tram de 40 metres de llargada localitzat a 18 metres de fondària. L'element estava estès de forma lineal sobre un fons rocós i sorrenc, en el qual existia una important praderia de posidònia. Entre la posidònia, els Mossos van localitzar un segon tram de xarxa compactat de 10 metres de llarg aproximadament. Aquesta operació també va permetre alliberar diverses espècies animals atrapades a la xarxa perduda.

Xarxes fantasma

Aquesta no és la primera troballa d'aquest tipus que s'ha de retirar de la Costa Brava. De fet, les xarxes perdudes són conegudes com a "xarxes de pesca fantasma" i tenen un impacte negatiu sobre diferents elements del medi. En concret, afecten les espècies i l'entorn marí, perquè les xarxes continuen pescant indefinidament sense control ni aprofitament de les captures. També afecten el medi en si, ja que els materials sintètics amb els quals estan fetes són altament contaminants per l'entorn marí. I a més, generen un impacte sobre les persones, per suposar un perill tant per a la navegació com pels bussejadors o practicants d'altres activitats aquàtiques que podrien quedar-hi atrapats.