El canvi climàtic, la guerra, la immigració i Rússia són, en aquest ordre, les preocupacions més grans dels espanyols. Així es desprèn de l’informe ‘Transatlantic trends 2022’, realitzat entre els mesos de juny i juliol d’aquest any a 14 països i centrat en assumptes de política internacional i relacions transatlàntiques.

La invasió d’Ucraïna i la consegüent agitació geopolítica han provocat un notable canvi en les preocupacions dels ciutadans europeus i nord-americans. Tot i que la crisi climàtica segueix entre les principals preocupacions d’Occident, s’ha registrat una notable caiguda de l’alarma per assumptes com la pandèmia o el terrorisme. Per contra, la guerra i Rússia són ara dues qüestions que intranquil·litzen en gran manera la ciutadania.

L’estudi, en el qual ha participat la Fundació BBVA, indica que els espanyols estan molt preocupats pel canvi climàtic (el 22% l’esmenta en primer lloc entre les seves inquietuds, davant el 19% de la mitjana europea). La segona preocupació més gran a Espanya és la guerra (se situa en primer lloc en el 19% dels consultats), lleugerament per davant de la immigració (també el 19%, davant el 12% de la mitjana als països europeus), mentre que Rússia preocupa l’11% dels espanyols i el 19% del conjunt dels europeus.

La consulta, en la qual van participar 22.133 persones, 1.500 d’elles a Espanya, revela que els països del sud d’Europa (Itàlia, 34%; Portugal, 29%; França, 28%; Espanya, 22%) i el Canadà (24%) són els que esmenten de manera prioritària la crisi climàtica com el principal desafiament dels seus països. En l’altre extrem, a Lituània, Turquia i Polònia, la menció a aquest assumpte és molt inferior, mentre que estan més preocupats per la guerra.

Estats Units, soci fiable

Estats Units, soci fiableEls Estats Units presenten un mapa de desafiaments molt més fragmentat i el canvi climàtic és esmentat en menys mesura mesura (14%) que a la majoria dels països europeus.

A l’hora de gestionar les relacions amb Rússia, els espanyols es decanten més que els seus parells continentals per fer-ho a través de la Unió Europea (el 48% davant el 36% a la mitjana de la UE). La mateixa tendència es registra quan es tracta de gestionar les relacions amb la Xina: el 58% dels espanyols prefereix treballar a través de la Unió Europea davant el 46% en la mitjana europea.

Els espanyols tenen una visió relativament menys favorable que la resta dels europeus de la influència dels Estats Units en els assumptes mundials, tot i que continua sent positiva (el 56% davant el 61% en la mitjana europea). La majoria dels espanyols consideren els Estats Units com un soci molt o bastant fiable, tot i que en menor mesura que en la mitjana de països de la UE (el 62% davant el 69%).

Els Estats Units són percebuts, amb molta diferència sobre qualsevol altre país, com l’actor més influent en l’actualitat mundial, però aquesta influència no es considera sostenible: els enquestats prediuen grans canvis geopolítics en els pròxims cinc anys amb una disminució significativa de la influència dels Estats Units en els assumptes globals mentre que augmentarà la de la Xina.

Si bé hi ha un suport massiu a la participació dels Estats Units en la seguretat i la defensa del Vell Continent, els europeus consideren que la UE exerceix un paper important per a la seguretat nacional.

Una gran majoria dels enquestats vol que els Estats Units s’involucrin en la defensa d’Europa, amb augments més significatius en aquest sentit a partir del 2021 a Suècia, Espanya i els Països Baixos.

Relacions amb Rússia i la Xina

Relacions amb Rússia i la XinaEls consultats estimen que la coordinació a través de la UE és la millor manera de gestionar les relacions amb la Xina i Rússia. Respecte a la Xina, la majoria dels enquestats dona suport a un enfocament més dur del seu país cap a Beijing, en especial els francesos i els espanyols, però en l’escenari d’una invasió de Taiwan no hi ha suport majoritari a l’enviament d’armes o tropes a l’illa.

Respecte a un altre assumpte d’actualitat, la petició de Finlàndia i Suècia per unir-se a l’OTAN, el suport és molt elevat a tots els països enquestats, excepte a Turquia.

Quant a la influència global de Rússia, es veu negativament a tots els països on es va realitzar la consulta, amb una mitjana de gairebé tres de cada quatre enquestats (73%). Als Països Baixos, Polònia i Portugal, aquesta proporció és encara més gran, d’entorn del 80%.

Sobre la situació de la democràcia, el 6% dels espanyols consideren que és excel·lent, el 49% que és bona, el 28% que és dolenta i el 15% que està en perill. La mitjana global és: 9% excel·lent, 41% bona, 25% dolenta i 20% en perill. Els països on es percep millor estat de la democràcia són Suècia, Portugal i el Canadà, mentre que en l’extrem contrari hi ha Polònia, Itàlia i Turquia.

Informe de referència: https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2022/09/Informe-Transatlantic-Trends-2022.pdf

........

Contacte de la secció de Medi Ambient: crisisclimatica@prensaiberica.es