La lluita contra la crisi climàtica guanya cert protagonisme en les polítiques públiques i projectes estratègics que es reflecteixen en el projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023. Segons ha explicat aquest dijous la ministra d’Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, «més del 30% de la despesa computable d’aquests pressupostos contribueix positivament a combatre el canvi climàtic». Dit d’una altra manera, un terç de les inversions reflectides en aquest informe tenen algun tipus d’impacte positiu per al medi ambient. 

Segons recull l’avantprojecte presentat aquest dijous al Congrés dels Diputats, els <strong>programes de mitigació i adaptació </strong>davant el canvi climàtic mobilitzaran un total de 33.271 milions d’euros. D’aquests, uns 21.346 milions aniran destinats a programes del pressupost nacional i 11.925 milions més es vehicularan a través de projectes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

Els <strong>programes de conservació de la biodiversitat</strong> sumaran 265 milions d’euros. Aquest pressupost, segons desgrana el llibre groc, s’enfocarà a accions estratègiques com, per exemple, campanyes de sensibilització mediambiental; restauració d’ecosistemes i zones degradades per activitats mineres; millora de les infraestructures associades a la gestió del patrimoni natural i suport a l’emprenedoria de la bioeconomia local en àrees en declivi demogràfic. També destaca la partida enfocada a gestió forestal i prevenció d’incendis, que sumarà 14 milions d’euros.