El gos, sens dubte l’animal més pròxim a l’home, va ser, de fet, la primera espècie domesticada pels humans. Però el que encara es manté sense aclarir és quan i on es va produir aquesta domesticació. Un nou estudi, realitzat per científics de la Universitat del País Basc, acaba d’aportar noves dades sobre aquest tema i situa a Euskadi l’exemplar domesticat més antic trobat fins ara al vell continent.

Una excavació realitzada el 1985 per un equip dirigit per l’arqueòleg i antropòleg Jesús Altuna a la cova d’Erralla, a la localitat de Zestoa (Guipúscoa) va trobar un húmer gairebé complet d’un cànid, família a la qual pertanyen llops, guineus, coiots i gossos.

Ara, i després de tants anys sense aconseguir aclarir la naturalesa exacta d’aquest vestigi, l’equip de Biologia Evolutiva Humana de la Universitat del País Basc ha conclòs que el gos domèstic ja habitava a Euskadi fa 17.000 anys, durant el Paleolític. Aquesta datació el converteix en l’exemplar més antic trobat fins ara a Europa.

L’equip dirigit per la professora Conchi de la Rúa ha afirmat que «l’anàlisi morfològica, radiomètrica i genètica realitzada ha permès confirmar la identificació genètica de l’espècie com Canis lupus familiaris (gos domèstic)» amb una datació que oscil·la entre 17.410 i 17.096 anys enrere.

Això suposa que el ja conegut com a ‘gos d’Erralla’ hauria viscut en el període Magdaleniense del Paleolític i compartiria llinatge mitocondrial amb els pocs exemplars de gossos magdalenians que s’han analitzat fins al moment. El seu origen es relaciona amb l’últim Màxim Glacial, que va tenir lloc a Europa fa uns 22.000 anys.

Les anàlisis realitzades han permès descartar que l’os trobat pertanyés a un dole o gos salvatge asiàtic (Cuon alpinus).

«Aquests resultats plantegen la possibilitat que la domesticació del llop es produís abans del proposat, almenys a Europa occidental, on la interacció dels caçadors-recol·lectors del Paleolític amb espècies salvatges, com Canis lupus lupus podria haver-se potenciat en zones de refugi glacial (com la franja francocàntabra) durant aquell període de crisi climàtica», ha explicat Conchi de la Rúa.

Alguns experts havien suggerit que la majoria de llinatges de gos es remunten als antics llops europeus, però altres especialistes, en canvi, consideren que hi va haver un doble origen, a Europa i Àsia.

Estudi de referència: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X22003698?via=ihub#f0005

........

Contacte de la secció de Medi Ambient: crisisclimatica@prensaiberica.es