La greu sequera que afecta el país té el seu reflex més clar en els desequilibris que experimenta el camp per tirar endavant les collites. Baldomero Bellido, president de ASAJA a Màlaga, es mostra preocupat.

Com de greu és la situació de la sequera que vivim per al cultiu?

La situació de sequera prolongada que vivim està passant de ser preocupant a ser greu amb el pas del temps. En molts casos afecta la collita de l’arbreda actual i futura, impossibilita fer sembres per a la campanya següent, i fins i tot afecta seriosament la supervivència de l’arbreda.

En quins cultius és més apressant aquesta disminució de les collites?

Els cultius més afectats fins avui han estat l’oliva de taula, l’oliva per a molí, el mango, l’ametller, el festuc i la castanya.

La sequera afecta la qualitat del producte?

Hi ha una gran afectació, més que per la sequera, que també, per les altes temperatures durant l’estiu, que van deixar parada l’arbreda i, per tant, el desenvolupament dels fruits, tant en mida com en contingut en sucres, oli… i això repercuteix en la qualitat del producte final.

Alguns agricultors estan decidint arrencar els seus cultius per la falta d’aigua. Què suposa això per als productors? Pot afectar la campanya següent?

Hi ha agricultors a la zona de La Axarquía que després del tall del subministrament de reg, fins i tot abans, han optat per tasques que minimitzin el consum d’aigua, fins i tot han optat per arrencada d’arbres per a un canvi de marc o de cultiu, i així han salvat aquesta situació de falta de recurs hídric. A la resta de la província la situació no és així, per la qual cosa, malgrat la falta d’aigua, les preocupacions parteixen de l’increment de costos, que suposa arrencar una nova temporada amb la incertesa del futur del cultiu, sobretot en parcel·les de secà i en moltes que, tenint reg, no tenen la garantia d’aquest recurs.

La Axarquía, que és l’hort d’alvocats i mangos d’Europa, viu una de les seves pitjors èpoques amb el pantà de La Viñuela en mínims històrics. Quina és la situació?

És cert que la situació és complicada per a aquest cultiu en aquesta zona; s’han d’organitzar per aprofitar tot tipus de recursos que fins ara no eren utilitzats, com són les aigües regenerades i, en el futur, la dessalada.

Com afecten les mesures del decret de sequera de la Junta d’Andalusia, que restringeix el reg agrícola?

És normal la preocupació davant una restricció de reg, però quan s’és conscient que no existeix recurs, lògicament no s’hi pot recórrer. Per això insistim tant en la realització d’obres hidràuliques que permetin acumular més recursos per fer-los servir en èpoques tan deficients com l’actual. Quan falten pocs dies per a la publicació del nou cicle de planificació hidrològica, el nostre interès és que quedin clares les infraestructures que s’emprendran en el futur, d’una banda, per recuperar l’estat de les masses d’aigua i, de l’altra, poder donar més garantia d’acumulació de recursos en anys d’alta pluviometria.

Després d’un estiu tan crític, i ara que ha començat l’any agrícola, quines previsions tenen de cara a l’hivern?

La preocupació és gran, i ja no únicament per la falta d’aigua, que és el principal, sinó també pels canvis de política i exigències en matèria d’agricultura que hem d’abordar per a aquest nou any. Moltes són incompatibles amb la situació actual i, per descomptat, sense viabilitat econòmica, per la qual cosa augurem una pèrdua d’ajuda important a la nostra província i regió, a causa de no poder assumir totes les noves exigències, i tot això agreujat pel desmesurat increment de costos energètics, de fertilitzants i pinsos que estan suportant les nostres explotacions agrícoles i ramaderes.