Una investigació dirigida per la Universitat de Curtin (Austràlia) ha descobert que el pròxim supercontinent del món, Amàsia (acrònim d’Amèrica i Àsia), probablement es formarà quan l’Oceà Pacífic quedi tancat totalment, cosa que passarà d'aquí a 200 o 300 milions d’anys. Llavors, tots els continents actuals s’uniran formant una sola massa de Terra.

Publicat a National Science Review, l’equip d’investigació va utilitzar un superordinador per simular com es forma un supercontinent i va descobrir que, a causa que la Terra s’ha estat refredant durant milers de milions d’anys, el gruix i la força de les plaques tectòniques sota els oceans es redueixen amb el temps, cosa que dificultarà que el pròxim supercontinent s’acobli a partir del tancament dels oceans «joves», com l’Atlàntic o l’Índic.

L’autor principal, el Dr. Chuan Huang, del Grup d’Investigació de Dinàmica de la Terra de Curtin i l’Escola de Ciències Planetàries i de la Terra, va dir que les noves troballes eren significatives i proporcionaven informació sobre el que succeiria a la Terra en els 200 milions d’anys vinents.

«Durant els últims 2.000 milions d’anys, els continents de la Terra han xocat per formar un supercontinent cada 600 milions d’anys, conegut com el cicle del supercontinent. Això significa que els continents actuals s’uniran novament en un parell de centenars de milions d’anys», va explicar Huang.

«El nou supercontinent resultant ja s’ha anomenat Amàsia perquè es creu que l’oceà Pacífic es tancarà (a diferència dels oceans Atlàntic i l’Índic) quan Amèrica col·lideixi amb Àsia. També s’espera que Austràlia exerceixi un paper en aquest important esdeveniment terrestre, primer xocant amb Àsia i després connectant Amèrica i Àsia, una vegada que l’oceà Pacífic es tanqui.

«En simular com s’espera que evolucionin les plaques tectòniques de la Terra utilitzant un superordinador, vam poder demostrar que en menys de 300 milions d’anys és probable que l’oceà Pacífic es tanqui, cosa que permetrà la formació d’Amàsia i desacredita així algunes teories científiques anteriors», va afegir.

L’oceà Pacífic és el que queda del superoceà Panthalassa que va començar a formar-se fa 700 milions d’anys quan el supercontinent anterior va començar a trencar-se, formant els actuals. És l’oceà més antic que tenim a la Terra i va començar a reduir-se des de la seva mida màxima a partir de l’època dels dinosaures. Actualment encara s’està contraient uns quants centímetres per any i es preveu que tardi entre 200 i 300 milions d’anys a tancar-se per complet.

El professor Zheng-Xiang Li, també de l’Escola de Ciències Planetàries i de la Terra de Curtin, va dir que tenir tot el món dominat per una sola massa continental alteraria dràsticament l’ecosistema i el medi ambient de la Terra.

«La Terra, tal com la coneixem, serà dràsticament diferent quan es formi Amàsia. S’espera que el nivell del mar sigui més baix, i el vast interior del supercontinent serà molt àrid amb alts rangs de temperatura diaris», va dir el professor Li.

«Actualment, la Terra consta de set continents amb ecosistemes i cultures humanes molt diferents, per la qual cosa seria fascinant pensar com es veurà el món d’aquí a 200 a 300 milions d’anys».