La Fundació CRAM denuncia que un 92,6% de les tortugues marines ingressades al 2022 a l'àrea de clínica i rescat presentaven restes de plàstics. D'elles es van obtenir 54 mostres de femta o de contingut digestiu de dos tipus de tortuga que van acollir aquell any, concretament 69 'Caretta caretta' i un exemplar de 'Chelonia Mydas'.

En les analítiques es va trobar restes de làmina (31%), filaments (14%) i plàstic fragmentat (11%). També es van trobar restes de plàstic en les 7 necròpsies fetes, i tot i que aquests no van causar la mort de l'animal, segons detalla la fundació, sí que van produir en alguns casos enteritis severa, amb dolor i anorèxia.