Els corrents marins exerceixen un paper clau a l’oceà al transportar calor, nutrients i organismes planctònics. A més, afecten el transport marítim, l’activitat pesquera, la qualitat de l’aigua de les platges i determinen la trajectòria dels contaminants i altres objectes a la deriva, i també condicionen el rescat de persones accidentades.

Malgrat la seva importància, a Catalunya les mesures existents sobre els corrents marins són bastant limitades. No obstant, a partir d’ara, l’abast i la resolució d’aquestes dades millorarà notablement gràcies a la posada en marxa d’una nova xarxa de radars d’alta freqüència gestionada per l’ICATMAR, un òrgan de cooperació entre l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i la Generalitat de Catalunya, que té per objectiu assessorar científicament en temes marítims, promoure la cooperació i impulsar la recerca marina.

«La nova xarxa permetrà realitzar un seguiment dels corrents marins i de l’onatge en temps real, cosa que contribuirà a millorar la gestió pesquera, l’estat de la biodiversitat, la seguretat i el transport marítim», explica l’investigador de l’ICM-CSIC Jordi Isern, responsable del nou servei d’oceanografia operacional de l’ICATMAR, que afegeix que «els radars ajudaran també a preveure el moviment de contaminants per poder reduir el seu impacte entre la línia de costa i unes 40 milles mar endins».

En total, la xarxa estarà formada per set antenes (dues de les quals ja funcionen i la resta es posaran en marxa abans de finals del 2024) que proporcionaran la direcció i la intensitat dels corrents superficials (a un metre de profunditat), i mesures de l’onatge a cada hora.

«Es tracta d’informació bàsica per millorar la gestió pesquera, optimitzar les rutes de navegació i contribuir a la recerca de persones en cas de naufragi», detalla en aquest sentit Isern.

Xarxa de boies oceanogràfiques

Finalment, la nova xarxa es complementarà amb el desplegament, en els dos pròxims anys, d’una altra xarxa de boies oceanogràfiques dissenyada en conjunt amb el Servei Meteorològic de Catalunya que servirà per obtenir mesures dels corrents de fons, la temperatura i la salinitat superficials, l’onatge i diverses mesures atmosfèriques. Totes aquestes dades s’integraran amb d’altres recollides a les costes europees en el marc de diferents projectes nacionals i internacionals.

Amb tot, aquestes infraestructures serviran per avançar en el desenvolupament sostenible de l’Economia Blau a Catalunya, que inclou els sectors pesquers i d’activitats marítimes recreatives, però també per optimitzar les respostes davant situacions d’emergència com els naufragis o l’abocament de contaminants. Així mateix, la incorporació d’aquestes dades als models oceànics que s’estan desenvolupant en el context de l’ICATMAR permetrà realitzar prediccions dels corrents marins molt més ajustats.

......

Contacte de la secció de Medi Ambient: crisisclimatica@prensaiberica.es