El servei de neteja de la ciutat de Barcelona es reforça amb una innovadora flota de vehicles sostenibles que contribueix a reduir les emissions de gasos i la contaminació acústica. A través de la seva empresa de serveis ambientals CLD, el grup Sorigué posa en circulació 368 unitats vehiculars, de les quals 259 són elèctriques, 64 amb gas i 45 bifuel.

Es tracta de vehicles de fabricació 100% elèctrica, és a dir, que no han sigut electrificats i, per tant, garanteixen mínims nivells de soroll per facilitar les tasques nocturnes i una reducció important de partícules en suspensió, gas carbònic i òxids de nitrogen. Amb una planta fotovoltaica exclusiva per a la generació d’energia elèctrica vehicular, CLD assegura la contínua disponibilitat dels equips.

Una altra novetat és que en aquesta adjudicació s’inclouen vehicles elèctrics pesants, tota una aposta de ciutat per implementar serveis d’avantguarda de base tecnològica.

CLD és l’empresa responsable de la neteja viària de la zona oest de Barcelona que comprèn els districtes de Sants-Montjuïc, les Corts i Sarrià-Sant Gervasi. El servei inclou tots els sistemes d’escombrada i recollida d’escombraries, sanejament de carrers amb aigua freàtica, buidatge i neteja de papereres i contenidors, entre d’altres. A aquestes funcions s’afegeixen les brigades polivalents dels serveis d’emergència, com l’acompanyament a la Guàrdia Urbana en actuacions especials i tasques puntuals.

Vehicles més eficaços

Vehicles més eficaçosEl nou contracte amb l’Ajuntament de Barcelona inclou màquines d’hidropressió transformables a equips llevaneus amb pales i escampadors de sal, així com un carretó autopropulsable mitjançant energia elèctrica per acompanyar els operaris d’escombrada manual. A més, CLD incorpora el primer vehicle amb ganxo de tracció elèctrica per moure caixes compactadores i el primer recol·lector lateral 100% elèctric d’Espanya.

Segons la seva funcionalitat, els nous equips poden cobrir diferents zones de la ciutat sense importar la seva orografia. Per les seves petites dimensions, les màquines elèctriques per a la neteja viària amb aigua són ideals per als carrers més estrets. Els vehicles lleugers per a l’escombrada manual i la recollida d’escombraries entorn de les papereres també són 100% elèctrics i la seva configuració permet maniobrar per tota mena de vies, incloent-hi les més inclinades.

En rutes que requereixen alt rendiment es fa servir un 50% de botes de reg elèctriques i un altre 50% a base de gas natural comprimit (GNC), totes amb capacitat per a grans tones. A més, les noves escombradores mecàniques estan equipades amb perxes per facilitar una neteja més eficaç amb aigua.

La tipologia de contenidors per zones defineix el tipus de recol·lectors a utilitzar. En el cas dels laterals i bilaterals per a recollida domiciliària, CLD fa ús de sistemes monooperadors, és a dir, amb un únic conductor i equips d’alta eficiència. Els recol·lectors posteriors, per la seva banda, són 100% elèctrics i s’utilitzen, sobretot, en recollida comercial i de mercats.

D’altra banda, els vehicles de gran tonatge amb caixa oberta destinats a la recollida de residus voluminosos també són 100% elèctrics, la qual cosa representa un gran avantatge per treballar en horari nocturn minimitzant els sorolls.

La pèrgola fotovoltaica pròpia de Sorigué situada al centre de treball de CLD a l’Hospitalet de Llobregat serà la responsable de proveir d’energia elèctrica els nous vehicles de neteja. Basada en la solució de ‘software’ Dynamic Load Management (DLM), aquesta planta permetrà carregar diversos vehicles elèctrics alhora assegurant alts estàndards d’eficiència.

Amb un 70% d’equips elèctrics i un 18% a base de GNC, la nova flota de neteja urbana ofereix innegables beneficis mediambientals que s’ajusten al model sostenible impulsat per Barcelona en els últims anys. Una estratègia alineada amb l’objectiu zero emissions proposat per Sorigué que busca la descarbonització dels seus serveis a la ciutat i la implementació d’accions sostenibles en cada una de les seves àrees de negoci.

Projectes a futur

Projectes a futurPer assegurar el màxim rendiment dels vehicles elèctrics de neteja, l’empresa de serveis ambientals de Sorigué treballa en un projecte d’investigació sobre intel·ligència de dades. Mitjançant l’ús de rèpliques virtuals o bessons digitals dels equips que componen la flota, la meta d’aquest estudi serà sistematitzar la informació obtinguda als recorreguts per optimitzar el consum energètic.

Altre dels projectes R+D+i en els quals treballa CLD és la creació d’una planta per demostrar que és possible dotar d’una segona vida les bateries de vehicles elèctrics que estan fora d’ús i que en un futur es puguin proporcionar noves opcions d’emmagatzematge energètic per a la seva completa reutilització.