En diferents parts del món les defensores del medi ambient es poden enfrontar a represàlies per mobilitzar-se contra projectes extractius i contaminants, i 81 d’elles van ser víctimes d’assassinats, segons un informe que publica Nature Sustainability basat en 523 casos de les últimes dècades.

El problema, que també comporta desplaçaments, repressió, persecució penal i assetjament físic, es concentra sobretot a Amèrica Llatina, Àsia i l’Àfrica, però també es dona a Amèrica del Nord i Europa.

Així, l’estudi comptabilitza 81 dones assassinades al món pel seu activisme: entre elles 19 a les Filipines, 7 a Colòmbia i 7 al Brasil, 6 a Mèxic, 4 a Guatemala i 4 al Perú, 2 al Regne Unit, 2 als Estats Units i 1 a Espanya.

Les investigadores, que adverteixen que aquestes dades demostren la perpetuació de la violència contra les comunitats indígenes, minoritàries, pobres i rurals, assenyalen la urgent necessitat d’abordar les pautes sistèmiques de violència que afecten les dones defensores del medi ambient, que «sovint es passen per alt i no es denuncien».

Enfrontament

Els conflictes mediambientals solen produir-se quan els projectes d’extracció de recursos naturals per a l’exportació comporten l’acaparament de terres i la destrucció ecològica que amenacen l’existència cultural i física de les comunitats locals, resumeix la revista.

Quan els defensors del medi ambient que s’enfronten a represàlies violentes són dones, els incidents no solen documentar-se a causa de la censura i la falta de dades. En conseqüència, la violència contra les defensores del medi ambient se subestima en gran mesura.

Dalena Tran, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Ksenija Hanaček, de la Universitat de Hèlsinki, van examinar tots els casos disponibles fins al gener del 2022 al Mapa Mundial de Justícia Ambiental, que inclou conflictes com els relacionats amb l’aigua, els combustibles fòssils, l’agricultura i la desforestació.

81 d’assassinades

Les autores van identificar 523 casos en què estaven implicades dones defensores del medi ambient, concentrats en conflictes miners, agroindustrials i industrials al sud geogràfic.

Descriuen que en 81 casos les dones van ser assassinades per la seva defensa del medi ambient i suggereixen que es tracta d’un desenllaç extrem, tot i que habitual, quan s’agreuja la violència als conflictes. D’aquests 81 casos en què es van denunciar assassinats, 19 es van produir a les Filipines, amb grans concentracions també al Brasil, Colòmbia i Mèxic.

Els assassinats no es van limitar al sud global, ja que sis es van produir als Estats Units i en països europeus, entre aquests Espanya.

El cas del nostre país és el de Gladys del Estal, una ecologista que va morir a Tudela el 1979 com a conseqüència d’un tret de la Guàrdia Civil durant una manifestació contra l’energia nuclear.

L’anàlisi també posa de manifest que les defensores pateixen alts índexs de violència, independentment de la responsabilitat dels països en matèria de governança i igualtat de gènere.

Les científiques assenyalen que les dades de seguiment de la violència contra els defensors del medi ambient rares vegades estan desglossades per gènere; per tant, hi podria haver tants assassinats de dones defensores del medi ambient com d’homes defensors del medi ambient.

Conclouen que és necessària, a més, una millor documentació i una anàlisi més gran per explorar com es produeix la violència contra les dones i identificar patrons de violència contra diversos grups, com les defensores del medi ambient indígenes.