Existeixen múltiples empreses petites que aposten per la producció local i sostenible, que fabriquen els seus articles amb teixits respectuosos amb el medi ambient i que busquen deixar una petjada positiva en el planeta. És el cas de Lefrik. Aquesta marca, que té com a objectiu «estendre el cicle de vida de les ampolles de plàstic utilitzant-les com a matèria primera per a la creació de productes», va néixer a Madrid el 2012 i ven motxilles, bosses i accessoris d’estil minimalista. El seu CEO i fundadora, Curra Rotondo, parla del compromís i els valors que guien el seu negoci. Cada any donen l’1 % dels seus ingressos a causes socials.

Com competeix una empresa com Lefrik amb les grans multinacionals?

Identificant el nostre client, donant-li un servei personalitzat i pròxim, sent competitius en preus dins del sector de la moda sostenible i sent molt accessibles a través de diferents canals de venda. Encara que sigui costós, creiem que és l’única manera de créixer i de fer competència a les grans empreses.

Com s’educa el consumidor perquè pagui més per una peça produïda de manera sostenible?

Sent molt transparents en els processos i en la certificació perquè siguin conscients que ser sostenibles en l’àmbit social i mediambiental és costós i s’allarguen els processos. La transparència i la traçabilitat són part del nostre ADN.

Un dels grans problemes de la indústria de la moda és el transport. Com es redueix aquesta petjada mediambiental?

S

er coherents en tota la nostra cadena de producció és part del nostre procés sostenible. Sempre que podem, lliurem al client final directament des d’origen per minimitzar el nostre impacte. Treballem amb empreses de transport amb les quals compartim la nostra filosofia.

I les devolucions?

Posem un gran esforç a reduir les devolucions, que en aquesta indústria solen tenir un gran pes en la contaminació que prové del transport. Per això, fem productes d’alta qualitat que no solen tenir defectes. També eduquem el consumidor a través de la seva butxaca, ja que creiem que l’estratègia de ‘devolució gratuïta’ ha fet molt de mal a la indústria i ha provocat que a vegades es compri sense pensar, sabent que es pot fer el reemborsament sense cost.

Els materials triats també tenen una importància vital. Per quins aposteu a Lefrik?

A

postem per teixits vegans ja que considerem que el maltractament animal no és coherent amb el nostre compromís amb el medi ambient. Usem opcions monomatèria per afavorir el reciclatge al final dels seus dies, no usem mescles i emprem sempre alternatives reciclades o orgàniques. Usem polièster reciclat d’ampolles de plàstic, però no ho barregem amb res. En la pròxima temporada introduirem un teixit que ve de les fibres de la pinya i que s’assembla a la pell.