El sector de la moda a Catalu-nya està integrat per unes 800 empreses que sumen una facturació de 14.500 milions d'euros i ocupen prop de 64.500 persones, xifres que revelen el dinamisme d'un àmbit sotmès a canvis en el negoci per la irrupció tecnològica i els nous hàbits de consum. Aquestes dades apareixen en un estudi elaborat pel departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, presentat ahir, i que pretén radiografiar el sector i detectar les principals tendències i reptes estratègics de les empreses.

L'estudi assenyala que entre els anys 2012 i 2017 les empreses del sector van créixer en una mitjana anual del 2,4%, amb un protagonisme especial d'aquelles que tenen cadenes pròpies de botigues.

En paral·lel, la despesa en moda encara es troba en nivells anteriors a la crisi, malgrat encadenar quatre anys d'augment del consum, ja que el 2007 representava el 6,6% del cistell del mercat i el 2017 va ser del 5,2%.

Les xifres de facturació de la moda a Catalunya situen aquest sector econòmic en la quarta posició en importància, darrere de l'alimentació, l'automoció i les ciències de la vida, mentre que aquestes empreses concentren el 30% de les exportacions tèxtils del conjunt d'Espanya i són el 6,6% de totes les exportacions catalanes.

En la presentació de l'estudi, la directora general d'Indústria de la Generalitat, Matilde Villarroya, va destacar que els últims quatre anys han aparegut 35 projectes que han mobilitzat 156 milions d'euros i han creat 1.500 llocs de treball. Les empreses amb marca i/o control del retail de moda representen més del 57% de les firmes de moda a Catalunya i concentren el 84% del total de la facturació agregada. De la seva banda, les que realitzen activitats productives sumen més del 40%, encara que la seva dimensió mitjana és més reduïda i contribueixen en menys del 20% a la facturació global.

Durant el període analitzat, destaca l'existència d'empreses de nova creació, que presenten propostes molt diferents de les marques tradicionals i ocupen nínxols de mercat, i aconsegueixen creixements molt ràpids amb l'impuls de les tecnologies.

L'estudi assenyala l'existència de marques de moda petites o mitjanes amb seu a Catalunya que competeixen amb grans marques globals, moltes de baix cost, encara que també ho fan amb altres de l'àmbit del luxe o de segments prèmium.