Consumir menys, donar més ús a les peces i objectes i optar per la qualitat. Són alguns dels objectius d'una nova campanya promoguda pel Parlament Europeu per reduir la petjada ambiental en la indústria de la moda.

El consum de roba i complements per persona s'ha incrementat el 40% els últims anys. La petjada ambiental del sector representa entre el 2% i el 10% de la contaminació a la Unió Europea. El Parlament Europeu ha publicat l'informe «Impacte mediambiental del tèxtil i la indústria de roba», en el qual estableix diverses línies d'actuació per a les empreses del sector.

Una se centra a desenvolupar nous models de negoci com el lloguer, dissenyar productes que facilitin la reutilització de les peces i el reciclatge i convèncer els consumidors comprar menys roba de millor qualitat.

L'informe apunta que si es dupliqués l'ús mitjà d'una peça es reduirien el 44% les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle del sector de la moda sobre l'atmosfera.

L’slow fashion és una altra de les recomanacions d'Europa tant per als consumidors com per a les empreses amb l'objectiu de reduir la petjada ambiental.

La moda com a servei és una altra de les pautes. La proposta inclou incentivar la creació de nous models de negoci d'economia compartida com ara el lloguer o la subscripció, que reduirien el consum de moda. Reutilitzar, reparar i reciclar són algunes de les recomanacions d'Europa per pal·liar la contaminació del sector: «Reutilitzar, reparar i reciclar». L'organisme anima els consumidors a comprar peces de segona mà, i els empresaris, a garantir la reparació dels articles i fer-los duradors.