El Moianès i la Cerdanya són entre les comarques on hi ha el percentatge més alt d'alumnes d'ensenyament obligatori (que abasta des de primer de primària fins a quart d'ESO) que es veuen obligats a desplaçar-se fora del seu municipi de residència per cursar els seus estudis. En tots dos casos un de cada quatre estudiants han de sortir del seu poble per acudir als respectius centres d'ensenyament. En el cas del Moianès, és també entre les demarcacions catalanes (en concret la cinquena) on, percentualment, hi ha més moviment cap a altres municipis d'alumnes que cursen ensenyaments postobligatoris (no universitaris).

En concret, el 75% d'aquests estudiants moianesos han de desplaçar-se fora del seu poble per seguir els seus estudis. Són dades que ahir va fer públiques l'Institut d'Estadística de Catalunya, en relació a les xifres del curs 2015-2016.

En el cas de la franja d'ensenyament obligatori, la comarca més estable de l'àrea de Regió7 és la del Bages, ja que pràcticament el 85% dels seus més de 18.000 alumnes poden fer els seus estudis sense necessitat de moure's del municipi on resideixen. Tanmateix, totes les demarcacions de casa nostra estan per sota de la mitjana de Catalunya, que és del 88,2%. A l'Anoia, per exemple, hi ha més de 3.000 alumnes que surten dels seus municipis per cursar l'ensenyament obligatori, gairebé el 23% del total. Al Berguedà ho fan pràcticament el 22% (prop de 700 dels 3.467 alumnes que hi ha).

Quant a l'ensenyament postobligatori, l'antítesi del Moianès són el Solsonès i l'Alt Urgell, ja que en totes dues comarques pràcticament el 60% del total d'alumnes que hi havia el curs passat en aquest nivell (més de 424 i 641, respectivament) estan cursant els seus estudis al propi municipi. Són les úniques de casa nostra que se situen per sobre de la mitjana de Catalunya, que és del 58,9%. Després d'aquells dos casos, de l'àrea de Regió7 només al Bages hi ha més alumnes de postobligatori que estudien al seu municipi que no pas que ses desplacen fora.

Pel que fa a les dades globals, al conjunt de Catalunya el 16% dels 1.205.764 alumnes que estudien ensenyaments no universitaris, és a dir, 192.922 estudiants, es van haver de desplaçar el curs passat a un altre municipi per cursar els seus estudis.

El 84% d'aquests alumnes (1.012.842) estudien al mateix municipi on resideixen. Aquesta proporció augmenta fins al 92,1% per als alumnes d'educació infantil de segon cicle (209.828) i al 88,2% en el cas dels que cursen estudis obligatoris (683.809 alumnes d'educació primària i ESO).

Els dos àmbits on el percentatge d'alumnes que estudien i viuen al mateix municipi és més alt són a l'àrea metropolitana de Barcelona (90,8%) i a les Terres de l'Ebre (89,0%). En 27 de les 42 comarques més del 80% d'alumnes d'ensenyaments obligatòries estudien al mateix municipi on viuen. L'Idescat destaca que hi ha 7 municipis que superen el 95% d'alumnes que estudien al municipi de residència, entre els quals la Seu d'Urgell. Els altres sis són Barcelona, Lleida, Mataró, Amposta, Tortosa i Valls.