L'Ajuntament de Moià ja ha posat en marxa aquest mes d'octubre els treballs per millorar l'accessibilitat, la senyalització i la seguretat viària als principals itineraris que porten als centres educatius del municipi. Les actuacions s'emmarquen en el projecte Camins Escolars de Moià, una iniciativa ambiental, educativa, de mobilitat i accessibilitat que inclou actuacions per promoure que els infants puguin anar a l'escola de manera sostenible, autònoma i segura.

Els treballs es focalitzen a l'Escola Josep Pública Josep Orriols i Roca, l'Escola Bressol Els Garrofins i l'Escola Pia i en el seu entorn immediat. Les obres ja s'han començat i ara afecten la zona de l'escola Josep Orriols, on s'actuarà a l'eix format pels carrers Onze de setembre, Miquel de Vilarrúbia, Maria Cuffí i Canadell i l'avinguda de l'Arbre Fruiter.

Els objectius bàsics del projecte són garantir l'accés dels escolars als centres educatius amb les màximes condicions de seguretat i minimitzar els efectes que els desplaçaments dels escolars puguin comportar a l'entorn dels centre educatius. En aquest sentit, es proposen algunes actuacions urbanístiques per millorar l'accessibilitat i la seguretat dels itineraris per a vianants, així com propostes de caràcter educatiu i comunicatiu que es poden desenvolupar en el marc de la comunitat educativa i des del conjunt de la ciutadania.

Els treballs actuaran en dos àmbits diferenciats. D'una banda, l'accés a l'escola Pia, que es troba es troba al nord del centre històric i al límit del casc urbà i, de l'altra, a l'entorn de l'Escola Josep Orriols i l'Escola Bressol Els Garrofins, que són molt pròximes entre sí, a llevant del nucli antic.

Les actuacions se centren en l'adequació dels passos de vianants i les voreres i la regulació i senyalització dels vials afectats per tal que les bicicletes i els patinets puguin compartir la calçada amb el vehicle privat de forma segura i còmode. En aquest mateix sentit, també s'incrementarà l'oferta d'estacionament per a bicis i patinet. Els treballs contemplen també la millora dels accessos a les escoles.

El projecte de millora dels camins escolars de Moià té un pressupost que ronda els 100.000 euros que es finançaran al 100% amb ajudes del Fons FEDER i de la Diputació de Barcelona. El termini previst per a l'execució dels treballs és de tres mesos.

La meitat d'alumnes van a peu

Els alumnes dels tres centres escolars esmentats es desplacen majoritàriament amb mitjans no motoritzats: el 50% ho fan a peu, el 10% en patinet, el 4% en bicicleta i tan sols el 36% es mouen en vehicle privat.