El Moianès és una de les comarques de Catalunya on els alumnes que cursen ensenyaments no universitaris es veuen més obligats a desplaçar-se. Per contra, de les comarques de casa nostra, el Bages, és la que presenta una situació més estable, amb els percentatges més alts d'estudiants que poden seguir la seva formació al seu municipi o, com a mínim, a la pròpia comarca.

Segons dades fetes públiques per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) corresponents al curs 2018-2019 i que agrupa tot els estudiants de primària i secundària (inclosos batxillerats, mòduls i cicles formatius), el Moianès és la demarcació de tot Catalunya amb el percentatge més elevat d'alumnes que hi resideixen però que estudien fora de la comarca. Gairebé un de cada quatre: 515 d'un total de 2.210. Seguidament hi ha les Garrigues, on aquest percentatge ja baixa fins al 16%.

Alhora, el Moianès és la cinquena comarca amb una proporció més baixa d'alumnes que estudien al municipi on viuen (el 67,19%). En aquest cas, hi ha una altra demarcació de casa nostra que es troba en un nivell pràcticament idèntic, la Cerdanya. A l'extrem oposat hi ha el Bages. En aquest territori, el 96,81% d'estudiants no universitaris que hi viuen no es mouen de la comarca per seguir els seus estudis, xifra que se situa 20 punts per sobre del Moianès (on és del 76,70%). Només hi ha tres comarques més estables en mobilitat per estudis. Per aquest ordre, el Segrià (el 98,70% d'alumnes que hi viuen també hi estudien), el Gironès (97,86%) i el Barcelonès (97,75%).

D'altra banda, el Solsonès és la comarca de casa nostra on hi ha un percentatge més elevat d'alumnes que hi estudien que provenen d'altres comarques (el 7,92%). Al Bages, Moianès i Anoia, aquesta xifra se situa a l'entorn del 4%, mentre que al Berguedà i la Cerdanya està per sota del 3%.

Pel que fa a les dades més globals, dels 1.227.695 alumnes que estudien i resideixen a Catalunya, el 83,1% estudia al mateix municipi on resideixen. Aquest percentatge arriba al 91,5% en el cas dels alumnes d'educació infantil de segon cicle (3 a 5 anys). Dels d'ensenyaments postobligatoris, el 56,8% estudia al mateix municipi on resideix i el 43,2% es desplaça fora del municipi. Al batxillerat, la xifra d'alumnes residents que estudien al mateix municipi (74,7%) és més gran que la dels que fan cicles formatius de grau mitjà (46,9%) o cicles formatius de grau superior (39,4%).