El Moianès ha superat per primer cop la barrera dels 14.000 habitants des que és comarca. Tot i que la xifra definitiva no la validarà i publicarà l'Institut Nacional d'Estadística (INE) fins a final d'any, que és quan passa a ser oficial, ara cada ajuntament aprova en els seus respectius plens la xifra del padró d'habitants (és a dir, les persones que es registren com a habitants d'aquella població) a data 1 de gener del 2020. I el resultat és que la suma dels deu municipis que componen la comarca del Moianès supera per primera vegada aquest llindar dels 14.000. Exactament, 14.017.

Segons aquestes xifra, aportada pel Consell Comarcal, i si tenim en compte les dades anuals que hi ha recollides a l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), des que és comarca administrativa aquesta demarcació ha tingut un creixement de gairebé un miler d'habitants. Concretament, hi ha 919 persones més empadronades que el 2015, el que suposa un augment del 7%.

Si ens fixem en la xifra de cada municipi i la comparem amb la de l'últim padró oficialitzat per l'INE (que correspon a un any abans, l'1 de gener del 2019) és remarcable el fet que pràcticament tots els municipis hauran crescut. L'única excepció és Castellcir, que ha tingut una mínima baixada de tres habitants.

Amb aquesta mateixa referència de la xifra d'un any enrere destaca que globalment l'augment ha estat de 404 habitants, i que són especialment rellevants, per nombre, els casos dels dos municipis més grans, Moià i Castellterçol. El primer ha tingut en un any un creixement del padró de 137 habitants (el 2,1%); mentre que en el segon ha estat de pràcticament un centenar (gairebé el 4%). Un tercer cas rellevant de creixement en aquest any de diferència és el de Calders, però no tant per l'augment en si, que és prou important, sinó pel fet que els 78 habitants que ha guanyat fan que superi un llindar de referència com és el del miler (l'1 de gener del 2020 hi estan empadronades 1.048 persones). Tot i que amb força equilibri, és una comarca més masculina que femenina. Hi ha 419 homes més que dones.

Amb les xifres de l'últim padró oficial (el de l'1 de gener del 2019), el Moianès era la vuitena comarca més petita en nombre d'habitants de les 42 que hi ha a Catalunya. La de menys població és, amb dades de fa un any, l'Alta Ribagorça (3.802), seguida del Pallars Sobirà (6.932) i el Priorat (9.245). En quarta posició hi ha l'Aran (10.093) i en cinquena, la Terra Alta (11.490). Ja per sobre dels 13.000 habitants i just al davant del Moianès hi tenim el Pallars Jussà (13.080) i el Solsonès (13.469). I al darrere del Moianès hi ha les Garrigues (18.833) i la Conca de Barberà (20.042).