La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Castellterçol l'inventari del cementiri municipal, una eina de suport per a la gestió d'aquest equipament ja que permet una gestió informatitzada de les dades, identifica les unitats d'enterrament disponibles i detecta les anomalies que s'han generat al llarg de la història de la gestió del cementiri. El treball també permet plantejar actuacions de futur per tal de solucionar-les i poder millorar la gestió municipal del servei.

El cementiri municipal de Castellterçol disposa actualment de 603 nínxols, vuit tombes, 28 columbaris i cinc fosses comunes. El treball realitzat ha inclòs el traspàs de totes les dades dels llibres de registre del cementiri a una base en format Gescem, la identificació de les dades que no estan al dia, l'anàlisi del compliment de la normativa que li és d'aplicació i un esquema del cementiri amb ubicació de les unitats d'enterrament.

En el traspàs de les dades al suport informàtic s'ha detectat que alguns titulars de concessions són difunts i també que caldria posar al dia algunes de les dates i terminis de les concessions, sobretot de les més antigues. També s'ha verificat que, de mantenir-se les actuals taxes d'inhumació, hi ha nínxols suficients per a poder cobrir les defuncions dels propers 10 anys, i que amb una bona gestió de les dades de l'inventari permetria la recuperació d'unitats per a que quedessin disponibles a futur.