Moià disposa des d'aquesta setmana del Pla d'Accessibilitat Municipal en l'àmbit de la Via Pública i el Transport. Es tracta d'un document que ha elaborat conjuntament amb la Diputació de Barcelona, i que ha de servir de base de cara a futures actuacions que ajudin a millorar la mobilitat dels veïns, tant si van a peu com amb vehicle.

El Pla d'Accessibilitat identifica les barreres arquitectòniques i sensorials que hi ha en l'àmbit de la via pública i del transport, en aquest cas al nucli de Moià i el seu entorn, i proposa mesures que permetin una millora allà on no es garanteix una bona mobilitat. D'aquesta manera, s'hauria d'afavorir l'autonomia dels veïns i la no discriminació de persones amb discapacitat o mobilitat reduïda.