Els treballs de la nova depuradora de Moià, que es van reprendre abans de l'estiu després d'una aturada per la covid, avancen ara a bon ritme i es van enllestint noves estructures amb previsió que estiguin del tot acabades entre final d'aquest any i l'inici del vinent.

Les darreres actuacions que s'hi han fet han permès finalitzar les estructures del nou decantador secundari, les de l'arqueta d'entrada del nou reactor, i també el nou canal de desbast. A més, ja s'ha fet el muntatge de gran part dels equips del reactor biològic de l'estació, el qual ja podrà funcionar el mes que ve.

Paral·lelament a tota aquesta feina feta, aquests dies també s'ha iniciat la construcció de les instal·lacions elèctriques, i la col·locació de la nova estació transformadora.

Un cop en funcionament, s'espera que la nova estació depuradora de Moià pugui resoldre definitivament els problemes que presenta l'actual, que ha quedat del tot obsoleta per poder donar una resposta adequada al creixement que ha tingut el municipi i la seva àrea industrial en els dar-rers anys. A més, són unes instal·lacions velles, que han esgotat la seva capacitat, i que cada cop presentaven més problemes per poder depurar l'aigua en bones condicions.