La directora general d'Agricultura i Ramaderia de la Generalitat, Elisenda Guillaumes, considera que un dels problemes actuals que afronta la ramaderia, principalment el sector d'oví i cabrum, és la desaparició dels petits escorxadors. La creació d'una xarxa de serveis de sacrifici de proximitat, que impulsa el seu Govern, és fonamental per a l'economia local.

Quin és el diagnòstic que fa de la situació dels petits ramaders?

El sector està en crisi. Durant els últims anys, els caps de bestiar s'han reduït i, per tant, cada vegada hi ha menys ramats. Un dels principals problemes que afronten els ramaders és el tancament d'escorxadors de proximitat. Quan un servei de sacrifici tanca, sovint al darrere cauen unes quantes explotacions ramaderes. D'un dia a l'altre, es troben que han de recórrer llargues distàncies a la recerca d'un nou escorxador i els desplaçaments no els surten rendibles.

En aquest context, decideixen impulsar uns ajuts adreçats als petits escorxadors.

Nosaltres vam fer una anàlisi de l'àmbit de l'oví i el cabrum i vam creure que una bona manera d'ajudar el sector era impulsar una línia d'ajuts per als petits escorxadors que tenen una viabilitat econòmica més ajustada. Són escorxadors de baixa capacitat que tenen un topall de sacrifici màxim de 2.000 unitats de bestiar major a l'any. Aquests solen tenir dificultats a l'hora de fer inversions per posar-se al dia de les normatives, cada vegada més exigents. La idea és donar una empenta als serveis ja existents per evitar el tancament i, alhora, ajudar a tirar endavant els projectes de creació de petits escorxadors.

Quines són les condicions per acollir-se a la subvenció?

La convocatòria d'enguany està pensada per a aquells projectes futurs o petites obres que els escorxadors ja hagin pogut fer i, per tant, puguin justificar durant aquest 2020. L'objectiu és que els projectes s'executin en el període 2021-2022, quan sortirà la convocatòria de l'ajut de les obres. En aquesta ocasió, se subvencionarà el 50% de la inversió, amb un topall màxim de 70.000 euros. La nostra idea és arribar al màxim d'escorxadors.

Des d'Unió de Pagesos consideren que disposen de poc marge de temps per acollir-se a la convocatòria d'enguany.

És cert que la convocatòria es va publicar el 10 d'agost passat i el termini de presentació de sol·licituds acabava el 21 de setembre. Prèviament, però, vam informar els corresponents Serveis Territorials d'Agricultura, per tal que avisessin els ajuntaments sobre l'aprovació d'aquestes línies d'ajuts. Al final, es tracta d'un pas previ per engegar motors i aconseguir que els ramaders s'engresquin i formulin projectes de cara a l'any vinent.

El sindicat també demana un estudi territorial per assenyalar en el mapa les zones on el servei de sacrifici és inexistent.

L'aprovació d'aquests ajuts va acompanyada d'una anàlisi territorial per detectar les mancances de cada zona. La tendència general és la desaparició dels petits escorxadors. Antigament, cada municipi disposava d'aquest servei però avui en dia els costa molt ser rendibles. Cada vegada predomina més l'existència de grans instal·lacions amb una alta capacitat de sacrifici que fan ombra als més petits, que no hi poden competir.

Quines són les desigualtats territorials que detecten a la Catalunya Central?

El sector de l'oví i el cabrum de la regió central pateix una mancança greu del servei de sacrifici. Una de les zones més afectades es troba al Moianès, ja que l'any 2015 l'escorxador municipal va decidir sacrificar només porcí. Per aquest motiu, els ramaders s'han organitzat per crear un nou escorxador de baixa capacitat a la comarca que ben aviat serà una realitat. Aquest serà un exemple d'èxit que hauran de seguir en altres punts de la Catalunya Central on també pateixen aquesta mancança, com és el cas del Solsonès. En aquest punt, els ramaders es troben sense cap servei de sacrifici per al sector de l'oví i el cabrum a la vora. Els nous ajuts preveuen poder resoldre a llarg termini aquestes situacions.

L'objectiu del seu departament és mantenir al llarg del temps l'aposta pels petits escorxadors?

Volem garantir la pervivència d'aquests petits escorxadors i anar treballant perquè puguin ser viables econòmicament. Aquesta aposta ens permet protegir les petites explotacions ramaderes, que són clau per al manteniment dels boscos. Si donem continuïtat als petits ramaders serà un guany per a l'economia local. L'única forma que tenen les explotacions petites per competir és el producte de proximitat i, en aquest procés, l'existència d'una xarxa d'escorxadors de proximitat és clau.