El Moianès és la comarca de Catalunya on els alumnes que cursen ensenyaments no universitaris es veuen més obligats a desplaçar-se per fer els seus estudis. Per contra, de les comarques de casa nostra, el Bages és la que presenta una situació més estable, amb els percentatges més alts d'estudiants que poden seguir la seva formació al seu municipi o, com a mínim, a la pròpia comarca.

Segons dades fetes públiques per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) corresponents al curs 2019-2020 i que agrupa tot els estudiants de primària i secundària (inclosos batxillerats, mòduls i cicles formatius), el Moianès és la demarcació de tot Catalunya amb el percentatge més elevat d'alumnes que hi resideixen però que estudien fora de la comarca. Són un de cada quatre: 550 d'un total de 2.235. Seguidament hi ha el Priorat, on aquest percentatge ja baixa fins al 15%.

Alhora, el Moianès és la cinquena comarca amb una proporció més baixa d'alumnes que estudien al municipi on viuen (el 66,22%). En aquest cas, hi ha una altra demarcació de casa nostra que es troba just per sota, la Cerdanya (65,47%). A l'extrem oposat hi ha el Bages. En aquest territori, el 96,87% d'estudiants no universitaris que hi viuen no es mouen de la comarca per seguir els seus estudis, xifra que se situa 21 punts per sobre del Moianès (on és del 75,39%). Només hi ha tres comarques més estables en mobilitat per estudis. Per aquest ordre, el Segrià (el 98,82% d'alumnes que hi viuen també hi estudien), el Gironès (97,92%) i el Barcelonès (97,71%).

D'altra banda, el Solsonès és la comarca de casa nostra on hi ha un percentatge més elevat d'alumnes que hi estudien que provenen d'altres comarques (el 7,92%). Al Bages, Moianès i Anoia, aquesta xifra se situa a l'entorn del 4%, mentre que al Berguedà i la Cerdanya està per sota del 3%.

Pel que fa a les dades generals, dels 808.110 alumnes d'ensenyaments obligatoris del curs 2019-2020, el 12,2% es desplacen a un altre municipi de Catalunya per estudiar i el 87,8% estudien al municipi on resideixen. El percentatge d'alumnes que es desplacen a un altre municipi per estudiar és del 9,4% en el cas de l'educació primària i del 16,1% a l'ESO.

Dels 219.335 alumnes d'ensenyaments postobligatoris, el 43,5% es desplacen a un altre municipi de Catalunya per estudiar. El percentatge d'alumnes que es desplacen per estudiar a un altre municipi és més elevat en cicles formatius de grau superior (61,0%) i de grau mitjà (53,5%) que al batxillerat (25,2%). Les comarques amb un percentatge major d'alumnes d'ensenyaments postobligatoris que estudien en un municipi distint del que resideixen són la Terra Alta (90,0%), la Conca de Barberà (84,5%), les Garrigues (84,4%) i el Moianès (81,9%). L'Àmbit Metropolità, amb un 14,5% d'alumnes d'ensenyaments no universitaris que estudien en un municipi diferent del de residència, és l'únic que se situa per sota de la mitjana catalana (17,1%).