El Moianès podria impartir el batxillerat artístic a l’únic institut amb la secundària completa que hi ha a la comarca el 2022. Així ho proposarà el Consell Comarcal al Departament d’Educació, amb l’objectiu de donar resposta a la demanda creixent de joves interessats en aquesta especialitat, i que ara s’han de desplaçar a Manresa o a Vic com a llocs més propers per dur a terme aquests estudis, si bé en el cas de Vic els alumnes del Moianès ni tan sols disposen de la puntuació d’accés per proximitat a l’hora de matricular-se com tenien quan no eren comarca pròpia.

L’institut Moianès de Moià és l’únic centre públic de la comarca on es fa batxillerat, tenint en compte que l’institut escola de Castellterçol només imparteix la secundària obligatòria. Actualment s’hi pot cursar la branca humanística i la cientificotecnològica, i també el grau mitjà d’Atenció a les persones en situació de dependència. Una oferta que es considera que ha quedat curta, tenint en compte que «fa temps que el Moianès és comarca i que ja som 14.000 habitants», apunta el conseller comarcal d’Educació, Daniel Cabana. L’increment de la població també es fa notar a l’institut, i en paral·lel s’observa una major demanda de batxillerat artístic en totes les seves especialitats, afegeix Cabana.

El conseller vol reprendre les converses amb el Departament que ja s’havien iniciat en el mandat anterior al Consell Comarcal però que no van acabar de prosperar, amb la idea de poder implementar com més aviat millor el batxillerat artístic. «Tenim les instal·lacions, la infraestructura i la demanda», sosté Cabana, que vol iniciar converses «en breu» amb els Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central per intentar que aquesta ampliació sigui possible de cara al 2022. En les trobades anteriors de mesos enrere, el principal escull era la necessitat que el departament dotés l’institut del professorat especialista necessari per poder obrir la nova branca artística, i ara seria qüestió de tornar-ho a valorar per trobar-hi la solució definitiva, diu Daniel Cabana.

Tot i que no es considera tan prioritari, també hi hauria interès de poder ampliar els cicles formatius, com a mínim amb un més de grau mitjà i amb la incorporació d’un de grau superior, «que es podrien vincular amb el sector de l’alimentació», apunta Cabana, tenint en compte que és un àmbit molt arrelat al territori i que podria donar sortida als alumnes.

La manca de batxillerat artístic a la comarca del Moianès i la confusió a què s’han vist sotmeses algunes famílies podrien fer enguany que com a mínim set alumnes que volien estudiar-lo triessin una altra opció si no prospera la petició que alguns han fet al departament per poder-se tornar a preinscriure. I és que, en el moment de fer-ho, ignoraven que sent del Moianès disposaven d’una puntuació d’accés per proximitat a Manresa però no a Vic, de manera que es van inscriure a Vic i s’han trobat que hi ha un excés de demanda i no hi poden entrar perquè els falten punts.

Lamenten que en el seu moment no se’ls va informar degudament, i ara demanen poder fer constar Manresa com a primera opció. Saben que això tampoc els garanteix una plaça, però partirien en igualtat de condicions amb la resta d’alumnes amb Manresa com a primera opció.