La nova estació depuradora d’aigües residuals de Moià ja funciona a ple rendiment, i la seva incidència ja s’ha començat a notar a la sortida de la instal·lació i aigües avall. L’antiga (que ha arribat a funcionar en paral·lel durant un període de rodatge) ja ha quedat fora de servei. L’alcalde moianès, Dionís Guiteras, destaca que «ara el que tenim és una estació, no només ajustada a la població que tenim i a futurs creixements, sinó adaptada a les característiques de la demanda que rep al llarg de l’any i de les seves circumstàncies. En els models de depuradores anteriors, tenir-les infradimensionades, però també sobredimensionades, afectava al seu funcionament. Ara tenim una depuradora que s’adapta als tipus de cabal i als tipus d’aigua que hi entra». Guiteras precisa que, abans de tirar endavant el projecte, «el que vam fer va ser tenir ben parametritzats els cabals d’entrada i amb quines càrregues contaminants arribaven per ajustar al màxim la maquinària d’aquesta depuradora. I això fa que ara, per exemple, si detectem que hi entra un pic de contaminació, aquelles aigües les separem i ja no entren en el circuït convencional. Perquè abans, quan tenies un episodi d’aquestes característiques afectaves la capacitat de tractament».

El batlle moianès ha posat en relleu que els resultats ja s’estan veient de manera immediata: «per exemple, en la DQO (demanda química d’oxigen), un dels paràmetres principals que es tenen en compte a l’hora de valorar la seva prestació. Si el màxim permès d’aquest paràmetre a la sortida de l’estació és de 125, en aquests moments estem a l’ordre del 23-25. La realitat és que ha baixat moltíssim la càrrega contaminant que la depuradora acabava aportant a la riera». Dionís Guiteras valora que «la millora és una evidència i per això demanàvem en el seu moment l’ampliació d’aquesta instal·lació, que a la pràctica s’ha fet completament nova. Hi hem guanyat en respecte al medi ambient, perquè només cal veure ara com passa l’aigua de la riera de la Tosca pels diferents municipis. També s’hi ha notat que l’Ajuntament, mentre es tirava endavant el projecte de construcció de la nova depuradora, ja feia anys que havia pres mesures dràstiques per al control i la pedagogia per la indústria de Moià i la resposta ha estat, en línies generals, molt positiva. I això també és un alleujament personal, perquè en el meu càrrec d’alcalde m’havien arribat a imputar per delictes ambientals per la situació que ens vam trobar i que hem reconduït».

La nova depuradora està en un període de garantia, de manera que el constructor fa ara d’explotador de la instal·lació. Una situació que s’acabarà d’aquí a pocs mesos «i, per tant, haurem de decidir quina empresa la gestiona», explica Guiteras, una concessió que ha de formalitzar l’Ajuntament. L’alcalde explica que «el que seria adient és que ho recuperés la Societat Muncipal d’Aigües de Moià, que és qui ja duia l’explotació de l’antiga depuradora. Però s’ha de veure, perquè és veritat que no és la mateixa instal·lació, és molt més avançada tecnològicament,i caldrà valorar-ho».

La qualitat de la riera de la Tosca, on aboca les seves aigües, i els sovintejats episodis d’aparició d’escumes al llarg d’aquesta torrentera i, més avall, del riu Calders, s’havien convertit en un greu problema en l’última dècada, que fins i tot havia motivat la creació de plataformes ciutadanes que hi reclamaven solucions.