L’Ajuntament de Moià té enllestit un projecte executiu per a la finalització de les obres del pàrquing soterrat que va quedar inacabat i empantanegat ara fa més d’una dècada, en el darrer mandat de l’alcalde Josep Montràs, sota la plaça del Centre d’Assistència Primària (CAP). El projecte, segons ha explicat l’alcalde, Dionís Guiteras, ja està redactat i presentat a l’oposició, i ara cal prendre la decisió de si es tira o no endavant, «perquè el que tenim és un pàrquing que està per acabar i inutilitzat».

El pàrquing consta d’un total de tres plantes. El projecte que es planteja, però, n’englobaria dues –les dues superiors– «per aspectes tècnics i de complexitat de la tercera planta», segons ha explicat Guiteras, que ha afegit que s’està parlant amb tots els grups «per acordar com ho fem, si tots hi estem d’acord, com seria la voluntat del nostre equip de govern, d’executar aquest projecte i poder obrir així el pàrquing», ubicat al bell mig del nucli antic. Si es tira endavant, el batlle moianès destaca que «implicaria uns canvis de mobilitat molt grans al municipi, canvis en positiu. Nosaltres creiem que estaria molt bé que, d’una vegada, entoméssim la mobilitat a Moià per fer-la més adient per a les persones», i considera que aquest pàrquing inutilitzat des de fa més de deu anys en seria una peça important. «Se’ns obre una gran oportunitat i l’estem debatent», afirma. El cost d’aquesta actuació per acabar el pàrquing dependrà, segons Guiteras, de quina fórmula s’acabi adoptant per dur-la a terme, però ha avançat que el pressupost oscil·laria entre els 400.000 i els 600.000 euros.

Plans també per a la caserna

El pàrquing soterrat és un dels projectes que es va desenvolupar i que va quedar aturat de l’antiga societat municipal Moià Futur, creada durant la darrera etapa de Convergència al govern municipal, i que va acabar entrant en fallida. L’altra peça que va quedar empantanegada va ser l’antiga caserna de la Guàrdia Civil per destinar-la a usos públics.

En aquest cas, Dionís Guiteras ha explicat que «estem treballant en un projecte i diferents vies per adequar-la i fer-ne pisos de protecció oficial o algun tipus d’habitatge per a gent jove i gent gran».

L’alcalde ha concretat que «estem mantenint converses amb l’Institut Català del Sòl (Incasòl), amb el Consell Comarcal, amb cooperatives d’habitatge... Per tant, estem oberts a diferents opcions, però el que sí que farem és apostar per la més realista i per la que més ràpidament puguem executar».

Guiteras ha posat en relleu que «per a nosaltres preval que compleixi els objectius que ens hem marcat, que són que aquest edifici ha d’anar destinat a uns habitatges que han d’ajudar a alleujar la pressió immobiliària que tenim perquè no hi ha pràcticament habitatge de lloguer, i la que hi ha de compra està a uns preus no accessibles per a la majoria de la població. Posar al mercat aquests pisos pot ajudar que gent jove, gent gran, tingui accés a l’habitatge i que es redueixi aquesta pressió en els preus. L’opció que ho compleixi i que en temporalitat sigui la més eficient i ràpida serà per la qual apostarem».

El batlle moianès ha destacat que l’essencial és que tant el pàrquing com l’antiga caserna «són de pro- pietat municipal». I és que, tal com recorda Guiteras, es tracta de dos actius lligats a una societat anònima amb capital municipal al 100%, com era Moià Futur, que va entrar en fallida i que va passar per dos concursos de creditors. «El primer, a través d’un concurs que es va declarar no fraudulent. Vam aconseguir marcar una nova temporalitat per veure si en aquells deu anys que el jutge deia que teníem de sortir del concurs ens permetia trobar-hi una solució. La conjuntura externa no hi va ajudar, la crisi va continuar i ens vam veure abocats a un segon concurs de creditors».

Aquest també es va declarar no fraudulent, però portava com a conseqüència la liquidació de la societat i la subhasta dels actius.

«Vam aconseguir que aquests actius es quedessin a l’Ajuntament i, per tant, el pàrquing soterrat i l’antiga caserna són de propietat municipal. I ara hi estem buscant solucions», ha posat en relleu l’alcalde moianès.