L’empresa municipal d’aigües de Moià s’encarregarà, a patir d’ara, de l’explotació i el manteniment de la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) del municipi, que va entrar en funcionament ara fa poc més d’un any i es troba a ple rendiment des de l’estiu passat. El ple municipal ha aprovat per unanimitat encarregar a Aigües de Moià (que ja duia l’explotació de l’antiga depuradora) la gestió de l’equipament d’última generació, que fins ara es trobava en un període de garantia i era el constructor qui feia d’explotador de la instal·lació.

Les obres de la nova estació depuradora de Moià es van enllestir a principi de l’any passat i van tenir un cost de 3,3 milions d’euros. Des del febrer de l’any passat, l’equipament ha estat sota la tutela de l’empresa constructora, ja que així es preveia en l’acord d’adjudicació per al primer any de funcionament, que establia un període de prova i de garantia. Ara, un cop finalitzat aquest termini i després d’explorar diferents possibilitats, l’Ajuntament de Moià ha acordat finalment passar l’explotació a la companyia municipal d’aigües de Moià SA, que té l’encàrrec de gestionar el servei per un termini de 20 anys.

D’aquesta manera, a partir d’ara, la societat municipal, que té per objectiu la gestió i administració del servei municipal de subministrament d’aigua i depuració d’aigües residuals al terme municipal, és l’encarregada de mantenir el funcionament del sistema de sanejament i aconseguir els índex de depuració que corresponguin.

La nova depuradora de Moià és una obra que va ser llargament reivindicada per tal de resoldre les mancances de l’anterior, que havia quedat obsoleta, i per contribuir a la millora de la qualitat de l’aigua de les rieres de l’entorn. La posada en servei d’aquesta instal·lació ha estat un important pas endavant en la millora de la qualitat de la riera de la Tosca, on aboca les seves aigües –i on, durant els últims anys, sovintejaven els episodis d’aparició d’escumes– i, més avall, les del riu Calders.

Les obres de la nova depuradora de Moià van començar el setembre del 2019 i, tot i que la pandèmia les va fer aturar, el febrer de l’any passat es van donar per enllestides i l’estiu passat ja funcionava a ple rendiment. En aquell moment, segons va informar el consistori, la seva incidència ja es va començar a notar a la sortida de la instal·lació i aigües avall, a l’espera de resoldre definitivament els problemes que presentava l’antiga l’estació, que havia quedat del tot obsoleta per poder donar una resposta adequada al creixement que ha tingut el municipi i la seva àrea industrial en els darrers anys.

El doble de capacitat

L’actual depuradora permet superar el doble de la capacitat de l’anterior, un fet que ha d’ajudar a resoldre definitivament els problemes de contaminació que tot sovint afectaven rieres de l’entorn, i que en part s’atribuïen a les mancances de la depuradora, que no donava l’abast. L’antic equipament s’havia dissenyat per a una població de 3.500 habitants, que són els que Moià tenia aleshores, però la població s’ha doblat i també han crescut les zones industrials i la quantitat d’empreses que hi ha implementades.