Aquests darrers dies s’han iniciat treballs de manteniment i millora dels camins de la xarxa viària bàsica inclosos en el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de l’any 2022 a l’entorn de Moià. Aquestes obres suposen una inversió de 28.919 euros que estan finançats en un 90% per la Diputació.