Calders vol fer un pas endavant en la millora de la casa consistorial per dotar-se d’un espai més accessible i funcional. Amb aquest objectiu la Diputació de Barcelona ha realitzat i lliurat recentment al consistori l’avantprojecte de reforma i el projecte executiu de la primera fase de l’edifici. Fonts de la Diputació han concreta que el treball té com a objectiu la reorganització de l’interior de l’immoble i la millora de les condicions d’utilització dels seus espais «mitjançant un nou nucli de comunicacions vertical» que posi en connexió totes les plantes.

La casa consistorial de Calders és un edifici catalogat situat al centre del nucli antic que ha anat adaptant la seva distribució a necessitats puntuals, però que, segons es detalla en la diagnosis, sense que s’hi hagi aplicat «una visió global que en garanteixi el seu bon funcionament». L’edifici està format per tres plantes, però no és totalment accessible al conjunt dels espais ja que no disposa d’ascensor.

La primera fase del projecte, que inclou actuacions per valor de 170.698 euros, contempla la construcció del nou nucli de comunicació vertical mitjançant una escala accessible i un ascensor adaptat. Aquesta fase també inclou el nou nucli de serveis, on s’hi projecta un sanitari adaptat amb un espai de neteja, i resoldre els problemes d’estanquitat de la coberta mitjançant la seva substitució. Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible d’energia assequible i no contaminant, de reball digne i creixement econòmic i de ciutats i comunitats sostenibles.