La Cambra de Concessionaris d’Infraestructures, Equipaments i Serveis Públics (CCIES), organització empresarial de la qual forma part Agbar i altres grans empreses com Abertis o Saba, posa en qüestió la legalitat de l’acord pel qual l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló compra una participació accionarial d’Aigües de Manresa per poder-li encarregar la prestació del subministrament d’aigua.

Segons argumenta l’entitat empresarial en un comunicat que ha difós, aquest acord «està desoint les conclusions i recomanacions que va formular l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO)» en un informe que data a 25 de març de 2015, «on especificava clarament que ‘aquesta forma escollida per a la gestió del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable [...] podria presentar problemes de legalitat, així com afectacions negatives en termes de competència’».

L’Ajuntament d’Oló, segons ha fet públic recentment, ha arribat a un acord de compra-venda amb el fins ara titular del servei d’abastament d’aigua, «segons el qual, aquest servei bàsic passa a ser de titularitat municipal, d’acord amb la legislació vigent per poder assegurar que l’aigua segueixi arribant en les condicions sanitàries, de cabal i de pressió adequades i per aconseguir la seguretat i el confort de tots els usuaris». En aquest sentit, el consistori exposa que el passat 16 de juny va encarregar la gestió integral d’aquest servei a l’empresa pública Aigües de Manresa SA, que iniciarà la seva gestió aquest 1 de juliol, i ho argumenta pel fet que «el servei d’abastament d’aigua és, com més va, més complex i costós, tant tècnicament com econòmica, i la millora de l’eficiència i la seva modernització, suposarà una inversió important per al nostre poble».

La mateixa empresa Aigües de Manresa ha explicat a aquest diari aquest dimarts al vespre que "ja va denunciar el passat mes de febrer l’ofensiva que la Cámara de Concesionarios de Infrastructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES) havia engegat en contra del servei d’abastament d’aigua públic" i considera que l'acció d'ara està en inclosa en aquesta batalla que mantenen empreses privades amb l'empresa pública de Manresa, que a través d'una empresa participat per ajuntaments, presta servei a altres municipis de l'entorn de la capital del Bages. "Aquesta acció busca qüestionar i condicionar la potestat autorganitzativa de l’administració local a l’hora de prestar el servei públic de l’aigua, potestat reservada constitucionalment als municipis", segons han explicat responsables d'Aigües de Manresa. I han afegit que "aquestes accions, generalitzades en el territori català, pretenen neutralitzar la creixent tendència a optar per models de gestió pública, que persegueixen la salvaguarda de la governança pública de l’aigua, així com una major eficiència i transparència".

Per contra, en el comunicat que ha difós la Cambra de Concessionaris d’Infraestructures, Equipaments i Serveis Públics sosté aquest acord «genera riscos jurídics, tal com s’assenyala en el citat informe». I hi afegeix que davant dels dubtes legals «i el fet de no permetre cap tipus de competència, la pròpia ACCO aconsellava que l’Ajuntament prengués en consideració la possibilitat de gestionar el servei d’abastament d’aigua potable de manera diferent», i que proposava «la convocatòria d’un procediment de licitació pública, de conformitat amb la regulació corresponent als contractes del sector públic, que permetria suscitar la competència pel mercat així com esvair els riscos jurídics detectats».

Aquest cas d’ara amb la gestió de l’aigua a Santa Maria d’Oló s’emmarca en un conflicte més ampli i que ja ha obert divergències a altres municipis. En aquest sentit, i en el mateix comunicat de premsa, la CCIES addueix que «mitjançant l’entrada dels ajuntaments amb menys d’un 1% al seu accionariat, Aigües de Manresa, SA està ampliant la seva quota de mercat sense haver-se de presentar a procediments de concurrència competitiva». I reitera que, sota el seu punt de vista, «aquesta és una pràctica anticompetitiva que ja va ser denunciada per CCIES davant els riscos jurídics que suscitava i que segueix executant per aconseguir ampliar la seva quota de mercat entre municipis de la zona».

La Cambra de Concessionaris d’Infraestructures, Equipaments i Serveis Públics conclou en el seu comunicat que «res substancial ha canviat de l’informe de l’ACCO, i Aigües de Manresa segueix sense tenir la condició de mitjà propi dels ajuntaments de la comarca. La jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja adverteix sobre aquesta mala praxi quan un ajuntament adquireix una participació mínima a una empresa pública d'una altra administració precisament amb el pretext de convertir-la d'aquesta manera en un mitjà propi, i evitar l'obligació de licitar el servei públic».