Després que l’Agència Catalana de l’Aigua decretés dimarts l’alerta per sequera en una cinquantena de municipis de l’àrea de Regió7, l’Ajuntament de Moià, que és un dels afectats (dins de l’àrea d’abastament Llobregat Mitjà), ha emès un ban en què concreta les restriccions que estableix per a la població en l’ús de l’aigua tant per a reg, com per a neteja, ompliment de piscines, fonts ornamentals i granges.

Segons el que disposa el consistori, el reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació, de 8 del vespre a 8 del matí. La dotació per a reg ha de ser «la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat». I es demana evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m3/ha/mes.

El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana. En concret, es determina que els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar ho podran fer els dijous i els diumenges.

En el cas de l’ompliment de piscines, s’estableix que queda limitat al reompliment parcial de vasos que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, «en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l'aigua», i també al primer ompliment de piscines de nova construcció.

En centres educatius, es permet l'ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.

D’altra banda, es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d'aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d'aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d'alta pressió.

Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d'aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l'ús d'aigua no procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable.

La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada a tres supòsits. D’una banda, en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda. També es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d'aquesta categoria s'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d'aigua possible.

Quant a les fonts ornamentals, es prohibeix l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua. Com a excepció, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel manteniment de la mateixa. En qualsevol cas, diu el ban, s'ha d'estudiar «i, si és viable, s'ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n'asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua».

Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

I en granges, l’ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús, es concreta, «cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent».