Moià ha començat les obres d'arranjament d'un tram del carrer Esperanto, el que queda situat a tocar del xamfrar amb l'avinguda de la Vila (tram urbà de la C-59). 

En aquest punt es va produir un esfondrament de la calçada i la vorera a conseqüència d'una pèrdua de la xarxa d’abastament d’aigua potable que passa per sota i que va provocar un buit en el subsòl. 

El vial es troba totalment tallat en aquest punt perquè s'hi puguin fer els treballs de reparació i restitució. Està previst que les obres durin 15 dies amb el carrer tallat