El Departament de Territori ha iniciat, amb les tasques prèvies de gestió de serveis afectats, les obres de millora de la C-59 entre Moià i Sant Feliu de Codines per afavorir-ne la seguretat. Així mateix, s’ha constituït la comissió de seguiment de l’obra formada pel Departament, Ajuntaments de l’àmbit on s’actua i representants veïnals. L’obra, que compta amb una inversió de 6,4 milions d’euros, consistirà principalment en el condicionament d’un tram de 16,5 quilòmetres per afavorir la comoditat i la seguretat en la conducció. Els treballs tenen un termini d’execució d’11 mesos.

Les obres que ara comencen abasten el tram de la C-59 entre la intersecció amb la carretera N-141c, a Moià, i la zona urbana de Sant Feliu de Codines i comprenen també els termes municipals de Castellterçol i Sant Quirze Safaja. Les principals actuacions que s’executaran són la renovació del ferm, la millora de la canalització del trànsit en encreuaments, la implantació d’un separador de fluxos per a reduir el risc de xocs frontals i l’aplicació de mesures per evitar accidents amb animals. En concret, l’obra inclou la millora del ferm, amb un tractament previ en aquells punts on es detecti més desgast. En alguns trams i en la travessera de Castellterçol s’estendrà una capa de paviment fonoreductora, per a reduir el soroll del pas dels vehicles. També es faran cunetes trepitjables, que permeten donar un sobreample a la carretera. En total, es formaran 6,6 quilòmetres de cunetes revestides de formigó. Els treballs inclouen l’adequació de la senyalització vertical, horitzontal i d’orientació i la millora de les barreres de seguretat i de l’abalisament.

Millores d’accés a les zones industrials

Amb les millores previstes s’afavorirà la canalització del trànsit en dues interseccions, als termes de Castellterçol i de Moià, que donen accés a zones industrials: A Castellterçol, al polígon el Vapor, es construirà una rotonda al tronc de la C-59, de 36 metres de diàmetre, s’adequaran dues parades de bus existents i es donarà continuïtat a les voreres del carrer de Moià. A Moià, al polígon el Prat, es formaran carrils centrals –que es pintaran de vermell– i carrils de canvi de velocitat en la intersecció existent. D’aquesta manera, s’evitarà que els vehicles pesants que es dirigeixin a Barcelona passin pel nucli urbà de Moià, ja que tindran una sortida més directa.

Per a reforçar la separació de sentits, s’implantarà un separador de fluxos en un tram de 2,2 quilòmetres, al pas de la carretera pels termes de Sant Feliu de Codines i Sant Quirze Safaja. Així, es formarà una franja central vermella per a fer més visible la separació de sentits en la conducció i, d’aquesta manera, contribuir a reduir el risc de patir xocs frontals.

Passos de fauna per evitar accidents

Per evitar accidents amb animals, es condicionaran obres de drenatge com a passos de fauna; es col·locaran tanques cinegètiques als marges de la carretera i s’executaran passos canadencs, formats per barres metàl·liques als accessos per impedir el pas d’animals. A més, es construirà un nou pas de fauna al tram entre Castellterçol i Moià, que és el tram on es concentra més accidentalitat per atropellaments d’animals.

D’altra banda, es construiran apartadors per a les parades autobusos, mitjançant una plataforma independent de la carretera, per afavorir la seguretat viària i la dels usuaris d’aquest mitjà de transport. Totes les parades comptaran amb il·luminació.