L'electricitat s'ha convertit en la gran protagonista del panorama de la mobilitat. Un factor pel qual la indústria de l'automoció ha apostat fort amb innombrables solucions que ens porten cap a un transport més eficient i econòmic. En aquest sentit, l'empresa Total està consolidant la seva posició com a actor clau en aquest escenari amb el llançament d'una línia innovadora de fluids per a vehicles elèctrics i híbrids.

Es tracta d'un catàleg desenvolupat especialment per satisfer les necessitats de refrigeració i lubricació dels diversos components d'aquests nous tipus de motors i per garantir que romanguin en òptimes condicions durant tota la seva vida útil.

Desenvolupament específic

Aquesta oferta s'estructura en dues noves línies de productes: Total Quartz EV Fluid, per a vehicles lleugers, i Total Rubia EV Fluid, per a vehicles industrials, de serveis públics i autobusos elèctrics. Comercialitzats per Total Lubricants, aquests productes s'uneixen a les altres solucions de mobilitat elèctrica que Total ofereix a través d'una varietat d'aplicacions concretes per a càrrega, emmagatzematge i gestió de flotes.

Tots dos fluids ofereixen una millor solució per als problemes específics relacionats amb els motors i les transmissions amb altes velocitats de rotació i la necessitat de controlar l'intercanvi de calor a les bateries elèctriques. Total ha centrat els seus esforços d'investigació i desenvolupament per a aquests fluids en quatre característiques principals, requerides per qualsevol aplicació elèctrica o de configuració híbrida. D'aquesta manera, es caracteritzen per gaudir de propietats dielèctriques, essencials per a qualsevol utilització amb corrent elèctric. A més, són compatibles amb els nous components d'electrificació, ajuden a prevenir la corrosió de les bobines de coure en els motors elèctrics i protegeixen els seus recobriments de polímers. Aquests nous fluids també es presenten com una solució per a les restriccions de temperatura específiques dels models elèctrics, així com per a la gestió tèrmica de les bateries.

Finalment, la gamma de productes EV Fluid funciona com a lubricació convencional de transmissions, per protegir els seus components mecànics, mantenir les propietats de fricció òptimes i garantir l'eficiència dels vehicles.