L'any 2017 -últim període amb dates disponibles-, a les carreteres controlades per la DGT van morir 345 persones en accidents amb un factor comú, la velocitat. És per aquest motiu, que la Direcció General de Trànsit manté actius una llarga llista de radars a les carreteres espanyoles que va actualitzant periòdicament i que pots trobar en aquest enllaç (estan llistats per província i carretera). A Catalunya, la competència és del Servei Català de Trànsit i els seus radars no formen part del llistat.

Tipus de radars

Radars fixos

Estan situats en cabines, cartells d'informació, pals o arquetes i se solen situar al marge de la carretera. Aquest tipus de radar ha d'estar sempre senyalitzat. Els radars fixos per a velocitats de fins a 100 quilòmetres per hora, compten amb 5 km / h de marge, mentre que per a velocitats de més de 100 km / h, els radars es calibren amb un 5% de marge. Per exemple, si circulem a 80 km / h, el radar no saltarà si no circulem a més de a 86 km / h, ja que hi ha un marge de 5 km / h. Si anem a 100 km / h, el radar fix saltarà als 126 km / h, ja que apliquem el 5% de la velocitat excedida.

Radars mòbils

Estan situats en cotxes camuflats o en vehicles oficials de la policia o la Guàrdia Civil. Aquests dispositius funcionen tant si el cotxe policial està en moviment o parat. Els radars mòbils per a velocitats que no sobrepassen els 100 quilòmetres per hora, disposen de 7 km / h de marge, mentre que per a velocitats de més de 100 km / h, s'aplica el 7% de marge. És a dir, si es circula a 90 km / h, fins als 98 km / h no saltarà el radar. En velocitats de més de 100 km / h, el radar mòbil no saltarà fins als 128,4 km / h, en aplicar el 7% de la velocitat excedida.

Radars de tram

Aquests dispositius calculen la velocitat mitjana d'un tram de la carretera gràcies a la captura d'imatges al principi i al final del mateix, per la qual cosa són més fiables que els radars fixos. És obligatori durant aquest recorregut mantenir una velocitat mitjana similar o inferior a l'establerta pels senyals. Els radars de tram per a velocitats de fins a 100 quilòmetres per hora compten amb 10 km / h de marge, mentre que per a velocitats superiors a 100 km / h, s'aplica el 10% de marge. Cal tenir en compte que els radars de trams controlen també els cotxes que circulen per sota del 50% de la velocitat establerta, els quals també poden ser multats.