Conduir un vehicle és una gran responsabilitat, i un dels aspectes principals que s'han de preservar és la seguretat. Per garantir que els conductors estan en les millors condicions és obligatori fer-se i superar una revisió mèdica. Aquestes proves controlen diversos paràmetres, com ara la vista -amb la lectura d'una sèrie de lletres amb un ull tapat-, l'oïda -responent a una sèrie d'estímuls sonors pitjant un botó- o els reflexos -girant dues palanques en un monitor per dirigir uns quadrats entre dues guies. També es comprova la tensió arterial o altres possibles malalties. Una bona opció a l'hora de fer aquest control és el centre MB Prevent, de Manresa, que fa revisions mèdiques tant per a l'obtenció com per a la renovació del carnet de conduir.