Els centres de formació de conductors de transport professionals han experimentat un canvi de perfil en l'alumnat arran de la crisi econòmica que va començar el 2010. Fins aleshores, el sector del transport de mercaderies era ben reconegut, ben remunerat i amb un cert prestigi professional. Això motivava l'interès de molta gent a accedir-hi i els centres feien diferents formacions, es reciclaven i es formaven constantment. Però les coses van canviar a partir del 2010 amb el descens laboral, l'increment de les hores de feina, la disminució de sous, la competitivitat professional... Precarietat laboral que va portar al desinterès per la professió.

Això fa que actualment al sector del transport professional hi hagi un envelliment important, per falta de relleu generacional. No hi ha prou conductors per poder atendre la demanda del sector. Hi ha molta feina i pocs conductors.

A Autoescola Trac, amb quatre centres a Manresa, són conscients d'aquesta demanda i ofereixen un ampli ventall de formacions necessàries per entrar en aquest mercat laboral. Les obligatòries per entrar a treballar en el sector del transport de mercaderies són: l'obtenció del permís corresponent, el permís C i el C+E expedits per la Direcció General de Trànsit (DGT) i el Certificat d'Aptitud Professional (CAP). Aquest certificat és una formació per als nous professionals del transporten què l'objectiu principal és oferir una visió més àmplia de les tasques que es fan en el sector.

I com a formacions complementàries, n'hi ha una gran varietat, com per exemple el transport de matèries perilloses (ADR), la formació en tacògraf, la mecànica bàsica, la conducció eficient entre altres... «totes són complements formatius importants a l'hora d'anar a buscar feina», remarquen fonts de l'Autoescola Trac.

L'ajuda de professionals en la formació és la clau per obtenir amb èxit una formació adequada que obre les portes a ofertes laborals, i l'Autoescola Trac «volem i et podem ajudar».