Les possibles sancions a les que s'enfronten els conductors són múltiples i van més enllà del seu comportament a la carretera. A l'hora de tenir un cotxe, és igual d'important per a l'administració que aquest estigui ben cuidat com que el conductor tingui tots els papers i la documentació en regla. Tenir el permís caducat, per exemple, pot ser motiu d'infracció greu i pot comportar una multa econòmica i fins i tot la pèrdua de punts. A més, és important tenir la ITV al dia i estar alerta de totes les noves mesures que han entrat en vigor a la inspecció tècnica.

Una simple distracció dels conductors a l'hora de renovar els permisos que ja han caducat són motiu de sanció. I passa més sovint del què sembla. Segons la Direcció General de Trànsit (DGT), entre el 10 i el 15% dels conductors circulen amb el carnet de conduir sense renovar. És per això, que per evitar que siguin sancionats per aquest motiu i d'assegurar-se que tothom sap si té els papers en regla, la Direcció General de Trànsit ha decidit que enviarà als conductors una carta per informar-los que el seu permís de circulació està a punt de caducar.

En total, des de la Direcció General de Trànsit informen que aquest mateix any s'enviaran un total de 2.750.000 cartes, que arribaran als usuaris amb dos mesos d'antelació a la data de vigència del carnet. Un temps suficient perquè el conductor pugui renovar el seu permís abans del seu venciment. La renovació de carnet es pot realitzar fins i tot tres mesos abans que caduqui, així que hi ha temps de sobres per dur a terme aquest tràmit.