El passat 14 de març es va decretar l'estat d'alarma al nostre país a causa de la propagació del virus Covid-19. Des de llavors, els agents que s'encarreguen de vigilar el compliment de la quarantena han arrestat a més de 6.500 persones i han interposat més de 720.000 multes per no respectar el confinament obligatori. A continuació, amb l'objectiu de resoldre qualsevol dubte, t'indiquem quines són les multes a les quals et pots enfrontar per saltar-te el confinament.

Amb la condició de facilitar el treball dels agents i homogeneïtzar les quanties de les sancions, el Ministeri de l'Interior va elaborar una espècie de guia orientativa amb propostes de sanció tenint en compte els casos més comuns que s'estan produint durant l'Estat d'Alarma. Has de tenir en compte que en funció de la gravetat de la infracció comesa, la sanció econòmica pot ser més o menys cara, situant-se la xifra entre els 601 i els 10.400 euros, en els casos més greus. Aquestes són les multes a les quals et pot enfrontar si no respectes el confinament:

 • Multa de 601 euros si l'infractor realitza un desplaçament no autoritzat, sense circumstàncies concurrents.
 • Multa de 2.000 euros si l'infractor presenta una actitud inapropiada amb els agents i a més tracta amb menyspreu a l'autoritat.
 • Multa de 3.000 euros si l'infractor presenta una actitud inapropiada amb els agents i recorre a la intimidació, sempre que no constitueixi infracció penal.
 • Multa de 10.400 euros si l'infractor presenta una actitud inapropiada amb els agents i recorre a la violència o amenaça, quan no constitueixin infracció penal.
 • Multa de 1.200 euros si l'infractor persisteix a saltar-se les restriccions a la lliure circulació. La guia explica que la proposta de sanció ha d'estar "sotmesa a variabilitat en funció de la persistència".
 • Multa de 2.000 euros si l'infractor persisteix a realitzar activitats no permeses en establiments comercials o industrials. De la mateixa manera que en el cas de dalt, la proposta de sanció pot variar en funció de la persistència de l'infractor.
 • Multa de 1.500 euros si l'infractor realitza un desplaçament en vehicle no autoritzat, és a dir, sense una causa justificada, amb la presència de menors, persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat.
 • Multa de 1.500 euros si l'infractor realitza un desplaçament no autoritzat i en companyia, amb un nombre de persones no autoritzat.
 • Multa de 1.500 euros si l'infractor realitza un desplaçament no autoritzat cap a la seva segona residència.
 • Multa de 700 euros si l'infractor dificulta la seva identificació inicial a consciència.
 • Multa de 1.500 euros si l'infractor actua de manera deliberada per evitar o dificultar la seva identificació.
 • Multa de 10.400 euros si l'infractor organitza o participa en activitats en comú, festejos, celebracions, etc. Cal destacar que aquesta situació constitueix un nivell de risc elevat en virtut del nombre de persones, circumstàncies i proximitat.