Preparar-se correctament per aprovar l'examen teòric del carnet de conduir és molt important, no només per poder realitzar posteriorment les classes pràctiques sinó per conèixer les normes del codi de circulació -imprescindibles per tal d'aprendre a conduir- i estalviar-nos una despesa econòmica extraordinària. Precisament per aquest motiu a continuació enumerem cinc consells que ens ajudaran a aprovar el temut examen teòric a la primera.

Estudiar el temari

Un cop ens haguem inscrit a l'autoescola disposarem d'un llibre força gruixut en el qual s'expliquen totes i cadascuna de les normes de circulació. Cal tenir present que a l'examen teòric, malgrat que alguns temes són força més recurrents que d'altres, ens podem trobar amb preguntes de qualsevol tipus. És per això que el primer que cal fer quan ens disposem a treure'ns el carnet és consultar el llibre amb paciència i constància, especialment per tal de conèixer els apartats més rellevants com ara els senyals, les prioritats, les velocitats màximes o les maniobres. Tot plegat és molt recomanable per tal d'estar perfectament preparats per afrontar el següent consell.

Fer cursos intensius

Moltes autoescoles permeten la realització de cursos intensius, especialment ara durant l'estiu. Aquest tipus d'aprenentatge resulta molt útil, perquè un cop ens haguem familiaritzat amb el llibre de l'autoescola ens resultarà molt més fàcil entendre les explicacions que faran els professors. Cal prendre's aquest tipus de cursos com una classe de l'institut o la universitat, prenent apunts i preguntant tot allò que no entenguem. Aquest tipus de cursos ens poden fer escurçar moltíssim el temps necessari per tal d'estar preparats per a l'examen teòric.

Realitzar molts tests

És molt habitual que les autoescoles ens permetin accedir a unes aplicacions o pàgines web mitjançant les quals podrem realitzar els mateixos tests que ens trobarem el dia de l'examen. La realització d'aquests tests és completament atemporal, és a dir que fins i tot el primer dia es poden realitzar per tal de comprovar quin és el nostre nivell. Amb tot, no resulta recomanable estudiar només mitjançant els tests, però és imprescindible fer-ne molts per assegurar-nos que tenim el nivell suficient.

Establir una rutina

Tots els consells anteriors no tenen cap tipus d'efectivitat si no ens prenem seriosament l'examen i establim una rutina per estudiar, anar a l'autoescola per fer classes teòriques i realitzar tests. Cal mentalitzar-se que ens enfrontem a un examen de tipus test, i superar-lo o no dependrà de la preparació prèvia.

Llegir bé les preguntes

Finalment, abans d'enfrontar-se a l'examen final cal comprovar que el nostre nivell de coneixements sigui suficient. Al test definitiu només es poden cometre dues o tres errades en funció del carnet que ens traguem, de manera que per estar preparats s'haurien de cometre un màxim d'un o dos errors als tests previs. El dia de l'examen haurem de respondre 20 o 30 preguntes en 20 o 30 minuts, però el més important és evitar pensar que no disposem de prou temps. També resulta fonamental llegir correctament les preguntes per tal d'evitar cometre errades de comprensió lectora. Molta sort!