Entre les diferents pujades d'impostos posades en marxa pel Govern per al 2021 es troba la de les Primes de l'Assegurança, que farà que també paguem més per la nostra assegurança de cotxe, entre altres pòlisses. L'increment serà d'un 2%, passant de l'actual 6% al 8%.

Aquesta mesura afectarà el 95% de les famílies espanyoles, ja que la pujada es planteja sobre pòlisses de cotxe, llar i de vida (només en les cobertures complementàries a la principal de defunció). Però sense cap dubte el percentatge més alt correspon a les assegurances d'automòbil, ja que més del 73% dels nuclis familiars a Espanya tenen contractat un de pòlissa obligatòria. I és encara més comprenssible si es remet que al nostre país hi ha més de 34 milions de vehicles circulant, i que són moltes les famílies que compten amb més d'un per al seu dia a dia.

Segons apunta el comparador d'assegurançes Acierto.com aquesta pujada perjudicarà principalment els més desfavorits, ja que el 89% de les llars afectades per aquesta pujada de l'assegurança del cotxe tenen ingressos baixos o mitjans.

Però quant pujarà l'assegurança del cotxe amb aquest augment dels impostos sobre les primes? Com a mitjana s'encarirà entre 25 i 30 euros a l'any. En el càlcul -més enllà del que pretén recaptar l'Executiu- cal tenir en compte que les empreses (que també es veuran afectades per l'impost) acabaran repercutint la pujada al consumidor.

Tenint en compte que el preu mitjà de les assegurances de cotxe ronda els 340 euros, les famílies desemborsaran uns 7 euros més que l'any passat solament en impostos. Si a això li sumem els 6 euros de les pòlisses de llar i els 5 d'altres pòlisses, i es multiplica pels milions de contractes que existeixen a Espanya, l'executiu s'embutxaca una gran quantitat de diners amb aquesta pujada impositiva.

La millor alternativa per a pal·liar l'efecte d'aquesta pujada impositiva i pagar menys per la nostra assegurança de cotxe és tractar de buscar la pòlissa que millor s'ajusti al nostre vehicle, els nostres desitjos i les nostres necessitats. Quan un cotxe és nou o té menys de tres anys el millor és contractar una assegurança a tot risc i posar-li una franquícia si volem abaratir alguna cosa el seu cost. Però si el cotxe ja té els seus anys és interessant mirar una pòlissa amb menys cobertures, ja que s'haurà rebaixat el seu valor notablement.

A més, comptem amb una oferta extraordinària de companyies i pòlisses diferents, per la qual cosa si s'estudia bé es pot trobar la que millor cobertura ens ofereix segons les nostres preferències i al preu més baix. Per a això aconseguir l'assegurança de cotxe més barat és molt recomanable utilitzar un dels molts comparadors d'assegurances que existeixen en l'actualitat i estudiar minuciosament què és el que ens ofereix l'oferta assenyalada. Després, només queda parlar amb la companyia per ajustar al màxim possible el preu. A més, les companyies asseguradores tenen moltes vegades campanyes i descomptes que poden suposar notables beneficis.

Malgrat aquesta pujada d'impostos en l'assegurança del cotxe, podem continuar pagant igual o menys si trobem la pòlissa de vehicles més barata i que millor s'ajusti a les nostres necessitats.